Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden har huvudansvaret för grundutbildningen, forskarutbildningen och forskningen inom det samhällsvetenskapliga området vid Umeå universitet.

Ledamöter mandatperioden 2021-07-01 - 2025-06-30

 • Dekan Ruth Mannelqvist, professor Juridiska institutionen
 • Prodekan Greg Neely, professor, Institutionen för psykologi
 • Nafsika Alexiadou, professor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
 • Rickard Danell, professor, Sociologiska institutionen
 • Malin Eriksson, professor, Institutionen för socialt arbete
 • Staffan Karp, docent, Pedagogiska institutionen
 • Cecilia Olsson, docent, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Extern ledamot

 • Petter Lundberg, enhetschef samhällsbyggnad, Region Västerbotten

Gruppsuppleanter

 1. Therese Enarsson, docent, Juridiska institutionen
 2. Patrik Johansson, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen
 3. Galina Biedenbach, docent, Handelshögskolan - företagsekonomi

Doktorandrepresentant

 • Emil Wistrand Johansson, doktorand, Juridiska institutionen

Studeranderepresentanter (utbildning på grundnivå och avancerad nivå)

 • Vakant
 • Vakant

Gruppsuppleant för de studerande

 • Vakant


Senaste föredragningslistan

Föredragningslista 210825

 

Åsa P Isaksson
2021-08-26