Utbildning

Här finns information för dig som arbetar med utbildning på grund- och avancerad nivå; policys, regelverk, handläggningsordning och liknande. Här finns också sammanställningar över våra pedagogiska pristagare samt meriterade och excellenta lärare.

Frågor om utbildning på grund- och avancerad nivå bereds vanligtvis av utbildningskommittén respektive forskningskommittén och beslutas som regel därefter av fakultetsnämnden. Frågor kan också beslutas av dekanen (dekanens beslutsmöte).

KONTAKTPERSONER

Utbildningssamordnare
Jenny Nilsson
090-786 50 65

Utbildningsledare
Nils Eriksson
090-786 63 10
070-340 07 45

Utbildning på forskarutbildningsnivå
Thomas Pettersson
090-786 62 34

Eva Stoianov
2022-11-04