Programrådet för studie- och yrkesvägledarprogrammet

Mandatperiod 2022-01-01–2025-12-31

Ordförande och ledamöter

Ron Mahieu (ordf), Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Annica Brännlund, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Christer Mårtensson, Pedagogiska institutionen
Per Kristmansson, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Veronica Strandh, Statsvetenskapliga institutionen
Kenneth Backlund, Handelshögskolan, Enheten för nationalekonomi
Michelle Schwark, student
Sandra Andréen, student
Emelie Bonsér, student
Jeanette Haglund, enhetschef studie- och yrkesvägledning, Umeå kommun

Minnesanteckningar

Marie Oskarsson
2023-12-06