Anställningskommittéer

Anställningskommittéerna är beredande organ för anställningsärenden. Vid fakulteten finns två anställningskommittéer; en som bereder tillsättning av anställningar som professor samt antagning av docenter, och en som bereder tillsättning av anställningar som universitetslektor med mera. Mandatperioden är 2017-10-01 – 2021-06-30.

Anställningskommitté för tillsättning av professorer och docenter

Ordförande

Prodekan/professor Greg Neely, Institutionen för psykologi

Ledamöter

Professor Thomas Aronsson, Handelshögskolan – nationalekonomi
Professor Ola J Lindberg, Pedagogiska institutionen
Professor Camilla Sandström, Statsvetenskapliga institutionen
Professor Karin Sporre, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Professor Mikael Wiberg, Institutionen för informatik

Gruppsuppleanter

Professor Jonas Edlund, Sociologiska institutionen
Professor Anne Grönlund, Institutionen för socialt arbete
Professor Stefan Sundgren, Handelshögskolan – företagsekonomi

Doktorandrepresentant

Doktorand Simon Skog, Pedagogiska institutionen

 

Anställningskommitté för tillsättning av universitetslektorat, m.m.

Ordförande

Vicedekan/universitetslektor Ann-Louise Silfver, Pedagogiska institutionen

Ledamöter

Professor Rickard Danell, Sociologiska institutionen
Universitetslektor Karin Danielsson, Institutionen för informatik
Docent David Feltenius, Statsvetenskapliga institutionen
Docent Jörgen From, Pedagogiska institutionen
Universitetslektor Karin Åström, Juridiska institutionen

Gruppsuppleanter

Professor Malin Eriksson, Institutionen för socialt arbete
Docent Johan Lundberg, Handelshögskolan – nationalekonomi

Doktorandrepresentant

Doktorand Anna Bäckström, Institution för psykologi

KONTAKTPERSON

HR-specialist

Ellinor Nordsvahn
090-786 52 07

Monica Sundén
090-786 57 93

Åsa P Isaksson
2021-03-23