Anställningskommittéer

Anställningskommittéerna är beredande organ för anställningsärenden. Vid fakulteten finns två anställningskommittéer; en som bereder tillsättning av anställningar som professor samt antagning av docenter, och en som bereder tillsättning av anställningar som universitetslektor med mera. Mandatperioden är 2021-09-16 – 2025-12-31.

Anställningskommitté för tillsättning av professorer och docenter

Ordförande

 • Prodekan/professor Greg Neely, Institutionen för psykologi

Ledamöter

 • Professor Maria Bengtsson, Handelshögskolan - företagsekonomi
 • Professor Mattias Derlén, Juridiska institutionen
 • Professor Eva Silfver, Pedagogiska institutionen
 • Professor Mikael Stattin, Sociologiska institutionen
 • Professor Mikael Wiberg, Institutionen för informatik

Gruppsuppleanter

 • Professor Camilla Sandström, Statsvetenskapliga institutionen
 • Professor Xavier de Luna, Handelshögskolan – statistik
 • Professor Anne Grönlund, socialt arbete

Doktorandrepresentant

 • Doktorand Simon Skog, Pedagogiska institutionen

Anställningskommitté för tillsättning av universitetslektorat, m.m.

Ordförande

 • Vicedekan/universitetslektor Ann-Louise Silfver, Pedagogiska institutionen

Ledamöter

 • Docent Linus Holm, Institutionen för psykologi
 • Docent Camilla Hällgren, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
 • Docent Staffan Ingmanson, Juridiska institutionen
 • Universitetslektor Sofia Isberg, Handelshögskolan – företagsekonomi
 • Universitetslektor Lennart Sauer, Institutionenför socialt arbete

Gruppsuppleanter

 • Docent Erik Domellöf, Institutionen för psykologi
 • Docent Cecilia Stenling, Pedagogiska institutionen
 • Universitetslektor, Jonatan Svanlund, Enheten för ekonomisk historia

Doktorandrepresentant

 • Doktorand Maria Hillörn, Institutionen för socialt arbete

KONTAKTPERSON

HR-specialist

Marie Olsson
090-786 55 32

Åsa P Isaksson
2023-06-27