PRBMA

Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, PRBMA.

Victoria Heldestad (ordf.), Institutionen för klinisk mikrobiologi
Karin Emanuelsson, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Anders Olofsson, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Mattias Forsell, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Sofia Erelund, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Maria Brohlin, Institutionen för klinisk mikrobiologi

Yrkeslivsrepresentanter

Lena Arvidsson

Utsedd av Region Västerbotten

Elin Nordström

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Louise Jonasson
Matilda Eriksson

Sekreterare

Sarita Nordström

Sammanträdestider

2023

31 augusti
28 september
26 oktober
14 december

Tid: 14.30–16.00

Lokal: Plan 7, KBC-huset

Protokoll

Lena Åminne
2022-01-03