PRBMA

Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, PRBMA.

Mari Norgren (ordf.), Institutionen för klinisk mikrobiologi
Karin Emanuelsson, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Victoria Heldestad, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Birgitta Sundström, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Mattias Forsell, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Per Lindqvist, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Yrkeslivsrepresentanter

Lena Arvidsson

Utsedd av Region Västerbotten

Elin Nordström

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Louise Jonasson
Matilda Eriksson

Sekreterare

Sarita Nordström

Sammanträdestider

6 oktober 15.00-16.30
3 november 15.00-16.30
1 december 15.00-16.30

2022
20 januari 15.00-16.30

Tid: 15.00-16.30

Lokal: Plan 7, KBC-huset

Protokoll

Lena Åminne
2021-05-24