Lärardagen 2023

Lärardagen är öppen för alla anställda vid Medicinska fakulteten som är intresserade av att vara med och utveckla undervisningen på våra kurser och program. Varmt välkommen!

Tema: TBA

När: 18 oktober
Plats: Aula Biologica, Zoom
Anmälan: TBA

Kontakt

Anna Fahlgren, utbildningsledare
786 96 87
anna.fahlgren@umu.se

Lena Åminne
2023-03-30