Programrådet för ämneslärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning

Mandatperiod 2019-01-01--2021-12-31

Catarina Rudälv (ordförande), institutionen för matematik och matematisk statistik
Ingela Valfridsson (ordförande), Institutionen för språkstudier
Eva Knekta, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Elisabeth Raddock, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Elsa Reimersson, Statsvetenskapliga institutionen
Jonatan Svanlund, Enheten för ekonomisk historia
Gunilla Näsström, Pedagogiska institutionen

Studentrepresentanter:
Adam Lundberg
Henrik Brudsten, suppleant
Ann-Terese Klippmark

Extern representant:
Erik Pettersson, Midgårdsskolan, rektor

Minnesanteckningar från programrådets möten

Marie Oskarsson
2021-04-14