Programrådet för ämneslärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning

Mandatperiod 2022-01-01-2025–12-31

Catarina Rudälv (ordförande), institutionen för matematik och matematisk statistik
Ingela Valfridsson (ordförande), Institutionen för språkstudier
Eva Knekta, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Elisabeth Raddock, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Elsa Reimersson, Statsvetenskapliga institutionen
Frida Marklund, Institutionen för estetiska ämnen
Gunilla Näsström, Pedagogiska institutionen

Studentrepresentanter:
Erik Berglund

Extern representant:
Andreas Westerberg, Anderstorpsskolan, lärare och VFU-samordnare

Minnesanteckningar from 2022

Äldre minnesanteckningar från programrådets möten

Marie Oskarsson
2023-03-09