Programrådet för ämneslärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning

Mandatperiod 2022-01-01-2025–12-31

Catarina Rudälv (ordförande), institutionen för matematik och matematisk statistik
Ingela Valfridsson (ordförande), Institutionen för språkstudier
Eva Knekta, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Elisabeth Raddock, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Elsa Reimersson, Statsvetenskapliga institutionen
Frida Marklund, Institutionen för estetiska ämnen
Gunilla Näsström, Pedagogiska institutionen

Studentrepresentant:
Vakant

Extern representant:
Andreas Westerberg, Anderstorpsskolan, lärare och VFU-samordnare

Administrativt stöd kansliet för Lärarhögskolan:

Thomas Wahlström, utredare, deltar vid programrådets möten och övriga deltar vid behov:
Emma Lind, programstudievägledare
Andreas Näslund, utbildningssamordnare, VFU, programstudievägledare (KPU)
Eva Tjernström, utbildningssamordnare, VFU

Minnesanteckningar from 2022

Äldre minnesanteckningar från programrådets möten

Vårens möten (samtliga kl 9-12)
v. 5 onsdag 1 februari
v. 11 måndag 13 mars
v. 16 torsdag 20 april
v. 21 onsdag 24 maj

Höstens möten
v. 38 tisdag 19 september (kl 13-16)
v. 43 tisdag 24 oktober (heldagsmöte)
v. 49 fredag 8 december (kl 9-12)

Marie Oskarsson
2023-12-20