Anställningskommittén

Ordföranden och ledamöter i Anställningskommittén utsedda för perioden 2022-01-01 -- 2025-12-31. Studeranderepresentanterna utses för ett läsår i taget av Umeå naturvetar- och teknologkår.

Ordförande:

Richard Bindler, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Vice ordförande:
Malin Linder-Nording, Kemiska institutionen

Ledamöter:

Catherine Bellini, Institutionen för fysiologisk botanik (från 2022-03-16)

Martin Berggren, Institutionen för datavetenskap

Ann-Kristin Bergström, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Tomas Bergqvist, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Gert Brodin, Institutionen för fysik

Gerhard Gröbner, Kemiska institutionen

Kristina Kunert, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Per-Håkan Lundow, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Ola Ringdahl, Institutionen för datavetenskap (från 2022-03-16)

Victoria Shingler, Institutionen för molekylärbiologi

Jun Yu, Institutionen för matematik och matematisk statistik


Studerandeledamöter:

Ordinarie: Willy Själin, NTK

Suppleant: Tove Berglund, NTK

KONTAKTINFORMATION Lärarrekrytering

Kontaktperson lärarrekrytering (professor, universitetslektor, forskare, biträdande lektor) och befordringsärenden (ej för institutionerna DV, EMG och UID) samt för adjunkt (alla institutioner):

Lena Lundin,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 51 85
E-post: lena.lundin@umu.se

Kontaktperson lärarrekrytering och befordringsärenden gällande Designhögskolan, Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap samt Institutionen för datavetenskap. Kontaktperson för postdoktorer och doktorander (alla institutioner).

Frankie Ekerholm,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 74 38, 072 204 64 97
E-post: frankie.ekerholm@umu.se

Kontaktinformation

Kontaktperson lärarrekrytering och befordringsärenden gällande Designhögskolan, Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap samt Institutionen för datavetenskap. Kontaktperson för postdoktorer och doktorander (alla institutioner).

Frankie Ekerholm,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 74 38, 072 204 64 97
E-post: frankie.ekerholm@umu.se

Anställningskommitténs möten

2022-12-08