Anställningskommittén

Ledamöter i Anställningskommittén är utsedda till och med 2021-12-31. Studeranderepresentanterna utses för ett läsår i taget av Umeå naturvetar- och teknologkår.

Ordförande:

Richard Bindler, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Vice ordförande:

Åsa Rasmuson Lestander, Institutionen för molekylärbiologi

Ledamöter:

Gert Brodin, Institutionen för fysik
Martin Berggren, Institutionen för datavetenskap
Ann-Kristin Bergström, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Tomas Bergqvist, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Gerhard Gröbner, Kemiska institutionen
Kristina Kunert, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Malin Linder-Nording, Kemiska institutionen
Per-Håkan Lundow, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Kai-Florian Richter, Institutionen för datavetenskap
Victoria Shingler, Institutionen för molekylärbiologi
Jun Yu, Institutionen för matematik och matematisk statistikStuderandeledamöter:

Ordinarie: vakant, NTK
Suppleant: Mimmi Edholm, NTK

Läs mer om handläggning av befordran till lektor och professor.

KONTAKTINFORMATION

Kontaktperson lärarrekrytering (professor, universitetslektor, forskare, biträdande lektor, adjunkt) och befordringsärenden:

Lena Lundin,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 51 85
E-post: lena.lundin@umu.se

KOntaktinformation

Kontaktperson lärarrekrytering och befordringsärenden för Institutionen för datavetenskap samt för postdoktorer och doktorander (alla institutioner).

Frankie Ekerholm,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 74 38, 072 204 64 97
E-post: frankie.ekerholm@umu.se

Anställningskommitténs möten

Hösten 2021

25/8, 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12.

Länk till Anställningskommitténs Sharepoint (endast tillgängligt för ledamöter).

Ingrid Söderbergh
2021-07-01