Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet har i uppgift att:
• kvalitetsgranska utbildningsplaner och kursplaner för fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå inför beslut i utbildningsstrategiska nämnden och i fakultetsnämnden
• bereda strategier för säkring av nationella examensmål
• bereda strategier för kvalitetsarbetet i enlighet med kvalitetssystem för utbildning vid Umeå universitet
• bereda strategier för uppföljning och utvärdering av kurser och program

Ledamöter

Henna Harinen, ordförande
Britt-Marie Lindgren
Kajsa Gilenstam
Maria Lundberg
Anna-Lena Chabes
Olov Nilsson
Urban Hellman
Johan Niklasson

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Isak Molin Lundgren

Suppleant
Benjamin Blecher

Handläggare

Anna Gåfvels Karlsson

sammanträdestider

Våren 2024
15 januari
8 februari
13 mars
8 april
13 maj

Lena Åminne
2023-09-07