Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet har i uppgift att:
• kvalitetsgranska utbildningsplaner och kursplaner för fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå inför beslut i utbildningsstrategiska nämnden och i fakultetsnämnden
• bereda strategier för säkring av nationella examensmål
• bereda strategier för kvalitetsarbetet i enlighet med kvalitetssystem för utbildning vid Umeå universitet
• bereda strategier för uppföljning och utvärdering av kurser och program

Ledamöter

Henna Harinen, ordförande
Britt-Marie Lindgren
Kajsa Gilenstam
Maria Lundberg
Anna-Lena Chabes
Olov Nilsson
Urban Hellman
Johan Niklasson

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Isak Molin Lundgren

Suppleant
Benjamin Blecher

Handläggare

Anna Gåfvels Karlsson

sammanträdestider

2023
18 augusti

Lena Åminne
2023-09-07