Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet har i uppgift att:
• kvalitetsgranska utbildningsplaner och kursplaner för fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå inför beslut i utbildningsstrategiska nämnden och i fakultetsnämnden
• bereda strategier för säkring av nationella examensmål
• bereda strategier för kvalitetsarbetet i enlighet med kvalitetssystem för utbildning vid Umeå universitet
• bereda strategier för uppföljning och utvärdering av kurser och program

Ledamöter

Britt-Marie Lindgren, tf ordförande
Anders Berglund
Kajsa Gilenstam
Britt-Marie Lindgren

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Ester Meijer

Suppleant
Gabriel Norin

Handläggare

Anna Gåfvels Karlsson

sammanträdestider

2023
8 februari
3 april
7 juni

Lena Åminne
2023-03-21