Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet har i uppgift att:
• kvalitetsgranska utbildningsplaner och kursplaner för fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå inför beslut i utbildningsstrategiska nämnden och i fakultetsnämnden
• bereda strategier för säkring av nationella examensmål
• bereda strategier för kvalitetsarbetet i enlighet med kvalitetssystem för utbildning vid Umeå universitet
• bereda strategier för uppföljning och utvärdering av kurser och program

Ledamöter

Henna Harinen, ordförande
Anders Berglund
Kajsa Gilenstam
Britt-Marie Lindgren

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Charlotta Börjesson

Suppleant
Patricia Hooshmand

Lena Åminne
2021-12-16