Programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen

Mandatperiod 2022-01-01–2025-12-31:

Gudrun Svedberg (ordförande), Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Anneli Nielsen, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Erica Isberg, Pedagogiska institutionen
Lotta Vingsle, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Mathias Norqvist , Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Maria Levlin, Institutionen för språkstudier
Ingmarie Mellenius, Institutionen för språkstudier

Susanne Sandvärn, enhetschef Specialpedagogiska skolmyndigheten

2 vakanta platser för studentrepresentanter

Minnesanteckningar från programrådets möten

Marie Oskarsson
2021-12-20