Programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen

Mandatperiod 2022-01-01–2025-12-31:

Gudrun Svedberg (ordförande), Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Anneli Nielsen, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Erica Isberg, Pedagogiska institutionen
Lotta Vingsle, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Maria Levlin, Institutionen för språkstudier
Anna-Maria Johansson Institutionen för psykologi

Susanne Sandvärn,SPSM.

2 vakanta platser för studentrepresentanter

Minnesanteckningar från och med 2022

Äldre minnesanteckningar från programrådets möten

Marie Oskarsson
2022-02-15