Programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen

Mandatperiod 2022-01-01–2025-12-31:

Gudrun Svedberg (ordförande), Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Anneli Nielsen, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Erica Isberg, Pedagogiska institutionen
Lotta Vingsle, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Maria Levlin, Institutionen för språkstudier
Anna-Maria Johansson Institutionen för psykologi
Anna Aspling Davidsson, SPSM.

2 vakanta platser för studentrepresentanter

Mötestider vårterminen 2023:

Fre 21/4 kl.8.30-12.00. (halvdag, arbete med programutveckling utifrån kollegial granskning/digitalt projekt)
Mån 12/6 kl 10-12.
Höstterminens tider ännu ej inbokade.

Minnesanteckningar från och med 2022

Äldre minnesanteckningar från programrådets möten

Marie Oskarsson
2023-04-25