Programrådet för speciallärar- och specialpedagogprogrammen

Mandatperiod 2019-01-01--2021-12-31

Gudrun Svedberg (ordförande), Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Anneli Nielsen, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Erica Isberg, Pedagogiska institutionen
Lotta Vingsle, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Mathias Norqvist , Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Maria Levlin, Institutionen för språkstudier
Ingmarie Mellenius, Institutionen för språkstudier

2 vakanta platser för studentrepresentanter

Minnesanteckningar från programrådets möten

Marie Oskarsson
2020-12-09