Föreståndarens beslutsmöte

Föreståndarens beslutsmöte hålls var tredje vecka. Ordförande för mötet är föreståndaren (beslutsfattande) och övriga närvarande är handläggare vid kansliet och student- och doktorandrepresentant.

Föreståndarens beslutsmöten (FBM) träffas måndagar kl 10 i LH:s konferensrum om inget annat aviseras.

Möten 2022

17/1
7/2
28/2
21/3
11/4
2/5
30/5
20/6
5/9
26/9
17/10
7/11
28/11
19/12

Protokoll från och med 2021

Äldre protokoll från föreståndarens beslutsmöte

Kontakt

Beslutsmötets sekreterare
Emma Thurén
emma.thuren@umu.se
090-786 55 34

Beslutsmötets ordförande, föreståndare
Lars-Erik Lauritz
lars-erik.lauritz@umu.se
090-786 63 92, 070-268 87 67

Marie Oskarsson
2022-04-28