Föreståndarens beslutsmöte

Föreståndarens beslutsmöte hålls var tredje vecka. Ordförande för mötet är föreståndaren (beslutsfattande) och övriga närvarande är handläggare vid kansliet och student- och doktorandrepresentant.

Föreståndarens beslutsmöten (FBM) träffas måndagar kl 10 i LH:s konferensrum om inget annat aviseras.

Möten 2023
16/1
6/2
27/2
20/3
17/4
8/5
29/5
19/6
4/9
16/10
6/11
27/11
18/12

Protokoll från och med 2021

Äldre protokoll från föreståndarens beslutsmöte

Kontakt

Beslutsmötets sekreterare
Emma Thurén
emma.thuren@umu.se
090-786 55 34

Beslutsmötets ordförande, föreståndare
Lars-Erik Lauritz
lars-erik.lauritz@umu.se
090-786 63 92, 070-268 87 67

Marie Oskarsson
2023-01-12