Föreståndarens beslutsmöte

Föreståndarens beslutsmöte hålls var tredje vecka. Ordförande för mötet är föreståndaren (beslutsfattande) och övriga närvarande är handläggare vid kansliet och student- och doktorandrepresentant.

Föreståndarens beslutsmöten (FBM) träffas måndagar kl 10 i LH:s konferensrum om inget annat aviseras.

Möten:
6/9
27/9
18/10
8/11
29/11
20/12

Protokoll från och med 2021

Kontakt

Beslutsmötets sekreterare
Emma Thurén
emma.thuren@umu.se
090-786 55 34

Beslutsmötets ordförande, föreståndare
Lars-Erik Lauritz
lars-erik.lauritz@umu.se
090-786 63 92, 070-268 87 67

Marie Oskarsson
2023-12-06