Forskarutbildningsansvariga

Beteendevetenskapliga mätningar

Hanna Eklöf

Ekonomisk historia

Magnus Lindmark

Företagsekonomi

Mattias Jacobsson

Kulturgeografi

Aina Tollefsen

Nationalekonomi

Tomas Sjögren

Informatik

Rikard Harr

Genusvetenskap

Linda Sandberg

Kost- och måltidsvetenskap

Elisabeth Stoltz Sjöström

Pedagogik

Peter Bergström

Pedagogiskt arbete

Linda Rönnberg

Psykologi

Erik Domellöf

Rättsvetenskap

Therese Enarsson

Socialt arbete

Petra Ahnlund

Sociologi

Jonas Edlund

Statistik

Marie Wiberg

Statsvetenskap

Johan Hellström

 

KONTAKTPERSONER

Fakultetssamordnare

Thomas Pettersson
090-786 62 34

Prodekan
Greg Neely

 

Åsa P Isaksson
2022-08-11