Rådet för forskningsinfrastrukturer (M-RIS)

M-RIS är rådgivande till forskningsstrategiska nämnden (FoN) och fakultetsledningen. Rådet inventerar och föreslår principer för prioritering och medfinansiering av fakultetens infrastrukturer, verkar för synliggörande och tillgängliggörande av infrastrukturer liksom för en samordning av lokala och nationella infrastrukturer.

Rådet ansvarar också för nationell och internationell omvärldsanalys inom infrastrukturområdet i syfte att optimera möjligheterna för fakultetens forskare att bedriva nydanande forskning.

Ledamöter

Richard Lundmark, professor i histologi med cellbiologi, ordförande och forskningsinfrastrukturansvarig
Marta Bally, universitetslektor i virologi, vice ordförande
Birgitta Olofsson, professor i omvårdnad
Ingvar Bergdahl, universitetslektor i yrkesmedicin
Leif Carlsson, professor i molekylär medicin
Magnus Domellöf, professor i pediatrik
Maria Fällman, professor i molekylärbiologi
Stefan Björklund, professor i medicinsk kemi

Ledamot Region Västerbotten

Anna Ramnemark, enhetschef Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben Region Västerbotten 

Ledamot Umeå Medicinska Studentkår

 

Handläggare

Wasif Ali

Relaterad information

Forskningsinfrastrukturer som beviljats medel vid Medicinska fakulteten.

Protokoll M-RIS

Lena Åminne
2023-09-07