Rådet för forskningsinfrastrukturer (M-RIS)

M-RIS är rådgivande till forskningsstrategiska nämnden (FoN) och fakultetsledningen. Rådet inventerar och föreslår principer för prioritering och medfinansiering av fakultetens infrastrukturer, verkar för synliggörande och tillgängliggörande av infrastrukturer liksom för en samordning av lokala och nationella infrastrukturer.

Rådet ansvarar också för nationell och internationell omvärldsanalys inom infrastrukturområdet i syfte att optimera möjligheterna för fakultetens forskare att bedriva nydanande forskning.

Ledamöter

Richard Lundmark, professor i histologi med cellbiologi, ordförande och forskningsinfrastrukturansvarig

Maria Fällman, professor i molekylärbiologi

Ingvar Bergdahl, universitetslektor i yrkesmedicin

Stefan Björklund, professor i medicinsk kemi

Leif Carlsson, professor i molekylär medicin

Magnus Domellöf, professor i pediatrik

Peter Nordström, professor i geriatrik

Birgitta Olofsson, professor i omvårdnad

 

Ledamot Region Västerbotten

Anna Ramnemark, enhetschef Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben Region Västerbotten 

Ledamot Umeå Medicinska Studentkår

Vakant

Handläggare

Wasif Ali

Relaterad information

Forskningsinfrastrukturer som beviljats medel vid Medicinska fakulteten.

Lena Åminne
2021-09-10