Workshop: Teaching in English at Faculty of Medicine

Karyn Sandström, universitetslektor vid Institutionen för språkstudier har utvecklat ett utbildningspaket för dig som vill utveckla din förmåga att undervisa på engelska och hjälp för dig att göra en övergång från undervisning på svenska till engelska.

Paketet innehåller fyra olika workshops som kan göras var för sig. Workshop tre och fyra refererar tillbaka till workshop ett och två.

Du kan genomföra dessa på egen hand vid den tidpunkt som passar dig, men uppmuntras att hitta en partner eller en mindre grupp kollegor att göra dessa workshops med.

Workshop 1 Listeners and Presenters in an additional language
Workshop 2 Get to know yourself as an English presenter
Workshop 3 Disciplinary Language
Workshop 4 Help with a Corpus and Google Scholar

Tidsåtgång: 3-5 timmar, inga examinationsuppgifter.

Starta workshopen i Canvas via denna länk

Karyn Sandström, Institutionen för språkstudier

Lena Åminne
2022-03-15