Budget och ekonomi

Lärarhögskolan vid Umeå universitet erhåller huvuddelen av sin finansiering via anslagsmedel enligt beslut av universitetsstyrelsen. Till detta kommer även viss finansiering från externa finansiärer för till exempel uppdragsutbildning.

 

Budget

Resursfördelning grundutbildning

RTV

VAL-RTV

Övrigt

Bokslut

 

KONTAKTINFORMATION

Controller
Anna Nordström
anna.nordstrom@umu.se
090-786 55 97

Ekonomisamordnare
Agneta Simm
agnetha.simm@umu.se
090-786 71 39

Ekonomiadministratör
Eva Alenius
eva.alenius@umu.se
090-786 92 25

Marie Oskarsson
2021-12-21