Utlysning av medel för medeldyr utrustning hösten 2021

Teknisk naturvetenskaplig fakultet utlyser härmed medel för finansiering av medeldyr utrustning för forskning.

Med medeldyr utrustning menas utrustning vars inköpspris ligger i intervallet 250 kSEK till 4000 kSEK. Det maximala beloppet som kan sökas och erhållas för varje enskild utrustning är 1 000 kSEK.

Sista ansökningsdag är den 3 september 2021.

Ansökan skickas till forskningssamordnare Robert Johansson.

 

Anvisningar för utformning av ansökan om medel för medeldyr utrustning från Teknisk naturvetenskaplig fakultet hösten 2021

Utlysning av medel för medeldyr utrustning från Teknisk Naturvetenskaplig fakultet hösten 2021

 

kontaktinformation

Robert Johansson,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 93 65
Mobil: 076-352 55 54
E-post: robert.johansson@umu.se

Ingrid Söderbergh
2021-05-18