Utlysning av medel för medeldyr utrustning hösten 2022

Teknisk naturvetenskaplig fakultet utlyser härmed medel för finansiering av medeldyr forskningsutrustning.

Med medeldyr utrustning menas utrustning vars inköpspris ligger i intervallet 250 000 till 4 000 000 kr. Det maximala beloppet som kan sökas och erhållas för varje enskild utrustning är 1 000 000 kr.

Sista ansökningsdag är 2022-09-01.

Ansökan ska skickas som en sammanhängande PDF-fil med e-post till registrator vid Umeå universitet medel@diarie.umu.se. Ange diarienummer FS 2.1.6-858-22 i brevets ämnesfält.

Kontakta forskningssamordnare robert.johansson@umu.se för eventuella frågor kring utlysningen.

 

Anvisningar för utformning av ansökan om medel för medeldyr utrustning från Teknisk naturvetenskaplig fakultet hösten 2022

Utlysning av medel för medeldyr utrustning från Teknisk Naturvetenskaplig fakultet hösten 2022

 

kontaktinformation

Robert Johansson,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 93 65
Mobil: 076-352 55 54
E-post: robert.johansson@umu.se

Ingrid Söderbergh
2022-05-18