Utlysning av resurs för medeldyr utrustning 2023

Teknisk naturvetenskaplig fakultet utlyser härmed medel för finansiering av medeldyr forskningsutrustning.

Med medeldyr utrustning menas utrustning vars inköpspris i normalfallet ligger i intervallet 250 000 till 4 000 000 kr. Ansökningar om medel beviljas i normalfallet upp till 1 000 000 kr.

Sista ansökningsdag är 2023-01-31.

Ansökan ska skickas som en sammanhängande PDF-fil med e-post till registrator vid Umeå universitet medel@diarie.umu.se. Ange diarienummer FS 2.1.6-2052-22 i brevets ämnesfält.

Kontakta forskningssamordnare robert.johansson@umu.se för eventuella frågor kring utlysningen.

 

Anvisningar medeldyr utrustning 2023

Utlysning av medel för medeldyr forskningsutrustning 2023

Förteckning över all utrustning som finansierats inom programmet för medeldyr utrustning vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

kontaktinformation

Robert Johansson,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 93 65
Mobil: 076-352 55 54
E-post: robert.johansson@umu.se

2023-03-27