Utlysning av medel för medeldyr utrustning våren 2022

Teknisk naturvetenskaplig fakultet utlyser härmed medel för finansiering av medeldyr forskningsutrustning.

Med medeldyr utrustning menas utrustning vars inköpspris ligger i intervallet 250 kSEK till 4000 kSEK. Det maximala beloppet som kan sökas och erhållas för varje enskild utrustning är 1 000 kSEK.
Sista ansökningsdag är 2022-02-16.

Ansökan ska skickas som en sammanhängande PDF-fil med e-post till Registrator vid Umeå universitet registrator@umu.se. Ange diarienummer FS 2.1.6-2518-21 i brevets ämnesfält.

Kontakta forskningssamordnare robert.johansson@umu.se för eventuella frågor kring utlysningen

 

Anvisningar för utformning av ansökan om medel för medeldyr utrustning från Teknisk naturvetenskaplig fakultet våren 2022

Utlysning av medel för medeldyr utrustning från Teknisk Naturvetenskaplig fakultet våren 2022

 

kontaktinformation

Robert Johansson,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 93 65
Mobil: 076-352 55 54
E-post: robert.johansson@umu.se

Ingrid Söderbergh
2021-12-15