Institutioner och enheter

Institutioner

Diagnostik och intervention

Anestesiologi, handkirurgi, kirurgi, klinisk fysiologi, ortopedi, plastikkirurgi, urologi och andrologi. Diagnostisk radiologi, onkologi, radiofysik/medicinsk teknik.
webbplats

Prefekt: Professor Tufve Nyholm
Ställföreträdande prefekt: Universitetslektor Markku Haapamäki

Epidemiologi och global hälsa

Prefekt: Anna-Karin Hurtig

webbsida

Folkhälsa och klinisk medicin

Allmänmedicin, dermatologi och venereologi, lungmedicin, medicin, miljömedicin, näringsforskning, reumatologi, yrkesmedicin.
Prefekt: Anders Blomberg

webbsida

Klinisk mikrobiologi

Biomedicinsk laboratorievetenskap, immunologi/immunkemi, infektionssjukdomar, klinisk bakteriologi, klinisk immunologi, virologi.
Prefekt: Magnus Evander

webbsida

Klinisk vetenskap

Barn- och ungdomspsykiatri, logopedi, obstetrik och gynekologi, oftalmiatrik, pediatrik, professionell utveckling, psykiatri, öron-, näs- och halssjukdomar, neurovetenskaper.
Prefekt: Torbjörn Lind

webbsida

Medicinsk biovetenskap

Fysiologisk kemi, klinisk kemi, medicinsk och klinisk genetik, patologi
Prefekt: Magnus Hultdin

webbsida

Medicinsk kemi och biofysik

Medicinsk biofysik, medicinsk kemi
Prefekt: Erik Johansson

webbsida

Medicinsk och translationell biologi

Integrativ medicinsk biologi: Anatomi, fysiologi, histologi med cellbiologi, farmakologi, klinisk farmakologi, farmaci.
webbplats

Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)
webbplats

Prefekt: Professor Staffan Johansson
Ställföreträdande prefekt: Professor Stig Jacobsson
Avdelningschef, Avdelningen för molekylär medicin: Professor Helena Edlund

Molekylärbiologi

Cell- och molekylärbiologi, medicinsk mikrobiologi, molekylär genetik, tumörbiologi.
Prefekt: Matthew Francis

webbsida

Odontologi

Cariologi, endodonti, klinisk oral fysiologi, käkkirurgi, odontologisk materialvetenskap, oral cellbiologi, oral diagnostik, oral diagnostisk radiologi, oral mikrobiologi, ortodonti, parodontologi, pedodonti, protetik.
Prefekt: Pernilla Lif Holgerson

webbsida

Omvårdnad

Omvårdnadsforskning. Clinicum Betula - kliniskt träningscentrum.
Prefekt: Britt-Marie Lindgren

webbsida

Samhällsmedicin och rehabilitering

Arbetsterapi, geriatrik, idrottsmedicin, rehabiliteringsmedicin, rättsmedicin, fysioterapi.
Prefekt: Therese Eskilsson

webbsida

Centrumbildningar

Umeå Centre for Functional Brain Imaging (UFBI)

Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning
Föreståndare: Docent Anders Wåhlin

webbsida

Umeå Centre for Microbial Research (UCMR)

Föreståndare: Professor Fredrik Almqvist

webbsida

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)

Forskningslaboratoriet MIMS
Föreståndare: Professor Oliver Billker

webbsida

Arbetsenheter

Enheten för biobanksforskning (EBF)

Föreståndare: Docent Ingvar Bergdahl

webbsida

Umeå Centre for Comparative Biology (UCCB)

Prefekt: Professor Leif Carlsson

webbsida

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)

Föreståndare: Professor Andrei Chabes

webbsida

Lena Åminne
2024-02-21