Institutioner och enheter

Institutioner

Epidemiologi och global hälsa

Prefekt: Anna-Karin Hurtig

Folkhälsa och klinisk medicin

Allmänmedicin, dermatologi och venereologi, lungmedicin, medicin, miljömedicin, näringsforskning, reumatologi, yrkesmedicin.
Prefekt: Anders Blomberg
Bitr/stf. prefekt: Lisbeth Slunga Järvholm

Integrativ medicinsk biologi

Anatomi, fysiologi, histologi med cellbiologi, farmakologi, klinisk farmakologi, farmaci.
Prefekt: Staffan Johansson
Stf. prefekt: Stig Jacobsson

Kirurgisk och perioperativ vetenskap

Anestesiologi, handkirurgi, kirurgi, klinisk fysiologi, ortopedi, plastikkirurgi, urologi och andrologi.
Prefekt: Markku Haapamäki
Stf. prefekt: Christina Ljungberg

Klinisk mikrobiologi

Biomedicinsk laboratorievetenskap, immunologi/immunkemi, infektionssjukdomar, klinisk bakteriologi, klinisk immunologi, virologi.
Prefekt: Magnus Evander
Stf. prefekt: Anders Johansson, Victoria Heldestad

Klinisk vetenskap

Barn- och ungdomspsykiatri, logopedi, obstetrik och gynekologi, oftalmiatrik, pediatrik, professionell utveckling, psykiatri, öron-, näs- och halssjukdomar, neurovetenskaper.
Prefekt: Torbjörn Lind
Stf. prefekt: Fredrik Karlsson
Bitr. prefekt: David Lindquist

Medicinsk biovetenskap

Fysiologisk kemi, klinisk kemi, medicinsk och klinisk genetik, patologi
Prefekt: Magnus Hultdin Stf. prefekt: Monica Holmberg

Medicinsk kemi och biofysik

Medicinsk biofysik, medicinsk kemi.
Prefekt: Erik Johansson
Stf. prefekt: Nasim Sabouri

Molekylärbiologi

Cell- och molekylärbiologi, medicinsk mikrobiologi, molekylär genetik, tumörbiologi.
Prefekt: Matthew Francis
1:e Stf/bitr. prefekt: Mari Norgren
2:a Bitr. prefekt: Jenny Persson

Odontologi

Cariologi, endodonti, klinisk oral fysiologi, käkkirurgi, odontologisk materialvetenskap, oral cellbiologi, oral diagnostik, oral diagnostisk radiologi, oral mikrobiologi, ortodonti, parodontologi, pedodonti, protetik.
Prefekt: Pernilla Lif Holgerson
Stf. prefekt: Eva Levring Jäghagen

Omvårdnad

Omvårdnadsforskning. Clinicum Betula - kliniskt träningscentrum.
Prefekt: Britt-Marie Lindgren
Bitr. prefekt: Birgitta Olofsson

Samhällsmedicin och rehabilitering

Arbetsterapi, geriatrik, idrottsmedicin, rehabiliteringsmedicin, rättsmedicin, fysioterapi.
Prefekt: Therese Eskilsson
Stf. prefekt: Apostolos Theos

Strålningsvetenskaper

Diagnostisk radiologi, onkologi, radiofysik/medicinsk teknik.
Prefekt: Tufve Nyholm
Stf./bitr. prefekt: Mikael Johansson

Centrumbildningar

Umeå Centre for Functional Brain Imaging (UFBI)

Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning
Föreståndare: Professor Lars Nyberg

Umeå Centre for Microbial Research (UCMR)

Umeå centrum för mikrobiell forskning
Föreståndare: Professor Yaowen Wu

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS)

Forskningslaboratoriet MIMS
Föreståndare: Professor Oliver Billker
Stf./bitr. föreståndare: Anna Överby Wernstedt

Arbetsenheter

Enheten för biobanksforskning (EBF)

Föreståndare: Docent Ingvar Bergdahl

Umeå Centre for Comparative Biology (UCCB)

Prefekt: Professor Leif Carlsson

Umeå Centre for Molecular Medicine (UCMM)

Prefekt: Professor Helena Edlund

Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)

Föreståndare: Professor Lars Nyberg

Lena Åminne
2023-01-10