Handledardagen den 8 november 2021

Handledardagen är en dag för inspiration och kunskapsutbyte för alla som är intresserade av utbildningsfrågor på forskarnivå.

Handledardagen vänder sig till dig som är forskarhandledare eller blivande forskarhandledare med doktorsexamen.

Det kommer att finnas god möjlighet till nätverkande med kollegor som är involverade i forskarutbildningen på olika sätt. Tillsammans kan vi utveckla vår kompetens för att göra vår forskarutbildning ännu bättre!

Tema för dagen är:

Problems in PhD supervision – how to avoid them and what to do if it goes astray

This afternoon aims to provide you as a supervisor with strategies how to prevent and manage difficult situations that may arise with doctoral students. Subjects that will be addressed are communication, expectations and demands and the different views on supervision as well as who is responsible for what when it comes to the working environment.

Mikal Björkström psychologist at Feelgood, Pernilla Jansson human resources strategist and Frank Dignum professor and experienced supervisor will be leading the seminar together with Frank Drewes professor and Frankie Ekerholm, faculty coordinator at the Dean's Office.

Välkommen till den 2:a handledardagen!

 

Handledardagen 2019

Handledardagen 2019 äger rum tisdag den 4 maj kl. 13.00-16.30, P5 Väven.

Handledardagen är en dag för inspiration och kunskapsutbyte för alla som är intresserade av utbildningsfrågor på forskarnivå.

Handledardagen vänder sig till dig som är handledare. Dagen kommer innehålla både presentationer, workshops och möjligheter för diskussioner.

Det kommer att finnas god möjlighet till nätverkande med kollegor som är involverade i forskarutbildningen på olika sätt. Tillsammans kan vi utveckla vår kompetens för att göra vår forskarutbildning ännu bättre!

Dagen arrangeras av fakultetens kommitté för utbildning på forskarnivå.

Handledardagen genomförs på engelska med undantag av en workshop.

Preliminary programme

13.00-13.15 Welcome
13.15-14.00 Keynote speaker Eva Silfver: Gender and power in research education
14.00-14.30 Coffee and discussions
14.30-16.00 Three parallell workshops:
• Research ethics and supervision - How to make sure that ethical standards are followed in the whole research group? Daniella Cutas (who teach our PhD students in research ethics) and Jack Lysholm (member of Centrala etikprövningsnämnden).
• Forskarstudier på lika villkor. Fakultetens handläggare för lika villkor Caroline Blomquist och universitetslektor Maria Berge. (På svenska)
• Strategic collaborations for better research. Coordinator Anna-Lill Drugge, External Relations Office.

Anmälan är stängd. Om du inte hunnit anmäla dig, kontakta Susanne Vikström, susanne.vikstrom@umu.se

Välkommen till den första forskarhandledardagen!

KOntaktinformation

Kontaktperson lärarrekrytering, postdoktorer, doktorander samt befordringsärenden:

Frankie Ekerholm,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 74 38, 072 204 64 97
E-post: frankie.ekerholm@umu.se

Susanne Vikström
2021-09-15