Handledardagen den 11 juni 2024

Handledardagen är en dag för inspiration och kunskapsutbyte för Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens handledare.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens nästa handledardag är den 11 juni 2024. Mer information kommer.

Välkommen till den 4:e handledardagen!

Handledardagen 2023

Det kommer att finnas god möjlighet till nätverkande med kollegor som är involverade i forskarutbildningen på olika sätt. Tillsammans kan vi utveckla vår kompetens för att göra vår forskarutbildning ännu bättre!

Handledardagen genomförs på engelska och äger rum i Aula Biologica den 22 februari 13.00-16.00. Sista dag att anmäla sig är 15 februari. Länk till anmälan: https://survey.umu.se/Survey/5019

Välkommen till den 3:e handledardagen!

Handledardagen 2021

Det kommer att finnas god möjlighet till nätverkande med kollegor som är involverade i forskarutbildningen på olika sätt. Tillsammans kan vi utveckla vår kompetens för att göra vår forskarutbildning ännu bättre!

Tema för dagen är: Problem i handledningen – hur vi kan undvika dem och vad vi ska göra om de uppstår

Eftermiddagen syftar till att ge handledare strategier för att förebygga och hantera svåra situationer so kan uppstå vid handledning av doktorander. Ämnen som kommer behandlas är kommunikation, förväntningar, krav, olika syn på handledning samt vem som är ansvarig för vad kring arbetsmiljöfrågor.

Mikal Björkström, psykolog vid Feelgood, Pernilla Jansson, HR-strateg, samt Frank Dignum, professor och erfaren handledare, kommer att leda seminariet tillsammans med Frank Drewes, professor, och Frankie Ekerholm, fakultetssamordnare.

Handledardagen genomförs på engelska och äger rum på Väven den 8 november 13.00-16.30. Sista dag att anmäla sig är 1 november. Länk till anmälan: https://survey.umu.se/Survey/890

Välkommen till den 2:a handledardagen!

 

Handledardagen 2019

Handledardagen 2019 äger rum tisdag den 4 maj kl. 13.00-16.30, P5 Väven.

Handledardagen är en dag för inspiration och kunskapsutbyte för alla som är intresserade av utbildningsfrågor på forskarnivå.

Handledardagen vänder sig till dig som är handledare. Dagen kommer innehålla både presentationer, workshops och möjligheter för diskussioner.

Det kommer att finnas god möjlighet till nätverkande med kollegor som är involverade i forskarutbildningen på olika sätt. Tillsammans kan vi utveckla vår kompetens för att göra vår forskarutbildning ännu bättre!

Dagen arrangeras av fakultetens kommitté för utbildning på forskarnivå.

Handledardagen genomförs på engelska med undantag av en workshop.

Preliminary programme

13.00-13.15 Welcome
13.15-14.00 Keynote speaker Eva Silfver: Gender and power in research education
14.00-14.30 Coffee and discussions
14.30-16.00 Three parallell workshops:
• Research ethics and supervision - How to make sure that ethical standards are followed in the whole research group? Daniella Cutas (who teach our PhD students in research ethics) and Jack Lysholm (member of Centrala etikprövningsnämnden).
• Forskarstudier på lika villkor. Fakultetens handläggare för lika villkor Caroline Blomquist och universitetslektor Maria Berge. (På svenska)
• Strategic collaborations for better research. Coordinator Anna-Lill Drugge, External Relations Office.

Anmälan är stängd. Om du inte hunnit anmäla dig, kontakta Susanne Vikström, susanne.vikstrom@umu.se

Välkommen till den första forskarhandledardagen!

Kontaktinformation

Kontaktperson lärarrekrytering och befordringsärenden gällande Designhögskolan, Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap samt Institutionen för datavetenskap. 

Frankie Ekerholm,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 74 38, 072 204 64 97
E-post: frankie.ekerholm@umu.se

Anna-Lena Lindskog
2023-10-24