Lärare

Information om pedagogiskt stöd och pedagogisk meritering

IKT-stöd

  • Tekniskt stöd på plats i lärosalen. Husservice, alternativt respektive institutionstekniker.
  • Pedagogisk vidareutbildning. Fakultetens IKT-coach Satish Strömberg kan ge individuell konsultation för bland annat Canvas, samt erbjuda workshops och handledning i digitala examinationsmetoder. IKT-coachen ansvarar även för fakultetens IKT-studio, som kan användas för e-möten eller inspelning av föreläsningar.
  • Umanista
    En digital miljö för pedagogisk utveckling och reflektion och är ett PUNKTUM-projekt (2019-2020)
  • Konsultation för utbildningar. Humlab har ett verksamhetsuppdrag att bistå fakultetens lärare med pedagogiska och digitala lösningar i samband med kurser.

Pedagogisk fortbildning

Pedagogisk meritering

Per Melander
2023-12-12