Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Här hittar du övergripande analyser, statistik och nyckeltal avseende den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Här finns också fakultetens verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Kontaktpersoner

Kanslichef

Per Höglund
090-786 53 17
070-610 08 84

Åsa P Isaksson
090-786 68 63

LÄNKAR

System för uppföljning

Fokus

Fokus är ett system för automatiserad uppföljning. Fokus har direkta databaskopplingar mot universitetets stora administrativa databaser.

Eva Stoianov
2024-03-20