Ekonomi

Här hittar du de övergripande dokumenten som rör fakultetens budget, uppföljning och planering.

Budget, prognos och bokslut hittar du under rubrikerna till höger.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Budget, ekonomi och statistik

Controller

Patrik Mauritzon
7865612

Carina Wallmark
7865654

Emma Samuelsson
7866878

 

Lena Åminne
2021-05-26