Ekonomi

Här hittar du de övergripande dokumenten som rör fakultetens budget, uppföljning och planering.

Budget, prognos och bokslut hittar du under rubrikerna i vänsterspalten.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Budget, ekonomi och statistik

Controller

Carina Wallmark
7865654

Emma Samuelsson
7866878

 

Lena Åminne
2022-07-13