Ekonomi

Här hittar du de övergripande dokumenten som rör fakultetens budget, prognos och bokslut.

Budget, prognos och bokslut hittar du under rubrikerna i vänsterspalten.

Kontaktpersoner

Carina Wallmark
controller
Telefon: 090-786 56 54
E-post: carina.wallmark@umu.se

Emma Samuelsson
controller
Telefon: 090-786 68 78
E-post: emma.samuelsson@umu.se

Patrik Holmkvist
controller
Telefon: 090-786 91 29
E-post: patrik.holmkvist@umu.se

Jenny Kurki
ekonom (kansliet för medicin, Läkarprogrammet, Kunskapsprov läkare, Kompletteringsutbildning läkare)
Telefon: 090-786 53 23
E-post: jenny.kurki@umu.se

Christina Koppelman
ekonom WCMM
Telefon: 090-786 52 58 29
E-post: christina.koppelman@umu.se

 

 

Lena Åminne
2023-12-08