Regler och handläggningsordningar

Fakultetens arbete styrs av en rad regler och handläggningsordningar. Du finner dem i menyn.

Nomineringsärenden

Riktlinjer för pedagogiskt pris och samverkanspris

Personalärenden

Handläggningsordning vid anställning och stipendium postdoktor

 Handläggningsordning vid anställning av adjunkt

Handläggningsordning för forskaranställning

Handläggningsordning vid läraranställningar

Handläggningsordning vid befordran från adjunkt till universitetslektor

Handläggningsordning vid befordran från biträdande lektor till universitetslektor (avseende anställd före 1 april 2018)

Handläggningsordning vid befordran från biträdande lektor till universitetslektor (avseende anställd före 1 april 2018) (engelsk version)

Handläggningsordning vid befordran från biträdande lektor till universitetslektor (avseende anställd efter 1 april 2018)

Handläggningsordning vid befordran från biträdande lektor till universitetslektor (avseende anställd efter 1 april 2018) (engelsk version)

Handläggningsordning vid befordran till docent

Handläggningsordning vid befordran till professor

Handläggningsordning vid befordran till professor (engelsk version)

Handläggningsordning för TA-anställningar

Utbildningsärenden

Handläggningsordning examensbeskrivningar

Handläggningsordning kursplaner

Umeå universitets handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Utbildningskompass 2.0 - Komplement till Umeå universitets handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser vid Umeå universitet.

KONTAKTINFORMATION

Åsa Boily, kanslichef
Telefon: 090-786 63 76
E-post: asa.boily@umu.se

Anna-Lena Lindskog
2023-03-06