Fakultetsnämndens protokoll 2019

KONTAKTPERSONER

Fakultetssamordnare

Åsa P Isaksson
090-786 68 63

Dekan
Ruth Mannelqvist

Åsa Persson Isaksson
2022-12-22