Planering och uppföljning

Här hittar du övergripande information om resursfördelning, budget, uppföljning, bokslut, analyser, statistik och nyckeltal avseende den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Här finns också fakultetens visioner, strategier, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Kontaktpersoner

Dekan

Ruth Mannelqvist

Kanslichef

Per Höglund
090-7865317, 070-6100884

Ekonom

Elisabet Torstensson
090-7865699

Mathias Haglund (tjänstledig)

2019-02-22