Planering och uppföljning

Kontaktpersoner

Dekan

Ruth Mannelqvist

Kanslichef

Per Höglund
090-7865317, 070-6100884

Controller

Elisabet Torstensson
090-7865699

Mathias Haglund (tjänstledig)

Eva Stoianov
2021-12-07