Budget och ekonomi

För humanistiska fakulteten

Budgeten finns redovisad på samarbetsytan Kansliet för humaniora. För tillgång av dokument på den ytan kontakta Kathrine Flyborg.

Kontaktinformation

Christine Hellander Lövtrup, controller

Kansliet för humaniora
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 64 74
christine.lovtrup@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, östra flygeln, Universitetstorget 16, plan 4 (huvudingång från Petrus Laestadius väg) 

Per Melander
2021-12-07