Utbildning på forskarnivå

Vid fakulteten bedrivs forskarutbildning i 17 ämnen. Varje ämne har en kontaktperson (forskarutbildningsansvarig). Frågor om forskarutbildning bereds och beslutas både på institutionsnivå, fakultetsnivå och central nivå beroende på typ av ärende. Antagning till forskarutbildning görs på institutionsnivå för respektive forskarutbildningsämne.

Här hittar du fakultetens riktlinjer för forskarutbildning som beskriver rättigheter och skyldigheter för både doktoranden och institutionen. Här kan du anmäla dig till fakultetens forskarkurser, hitta en checklista för att disputera och tips om annat som du kan behöva i din forskarutbildning. Du hittar också de blanketter du behöver under dina forskarstudier.

Kvalitetssystemet vid Umeå universitet omfattar även forskarutbildning och under fliken Kvalitetssystem för utbildning finns mer information om detta.

Fakulteten har en samordnare för forskarutbildning som du kan kontakta om du har frågor och funderingar.

Fakultetens regelverk för utbildning på forskarnivå

Eva Stoianov
2022-03-31