Rekrytering av forskarstudenter

Vid Umeå universitet ska samtliga utbildningsplatser på forskarnivå utlysas för att få en konkurrensutsatt rekrytering av doktorander. Umeå universitet har en "Antagningsordning för utbildning på forskarnivå" vilken fakulteten ska följa. En rekrytering av en doktorand är först och främst en rekrytering till en utbildningsplats. Det innebär att process och regelverk ser lite annorlunda ut jämfört med andra personalrekryteringar. Att välja ut rätt kandidat är viktigt och därför har den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten utarbetat följande guide som stöd och hjälp till lyckade doktorandrekryteringar vid institutionerna:

Rekommendationer vid rekrytering av doktorander vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Bedömningsmatris ifyllningsbar vid doktorandrekrytering

Frankie Ekerholm
2022-11-10