Utlysning: Omkostnader vid sabbatical

En professor som ämnar vistats utomlands på sabbatical vid ett annat universitet eller forskningsinstitut kan beviljas stöd från fakulteten för del av de fördyrande omkostnader som uppstår.

Som ett led i universitetets satsningar på att främja internationaliseringen har Teknisk-naturvetenskaplig fakultet ett program, riktat till fast anställda professorer, för sabbatical i form av forskningsvistelse.

Utlandsvistelsen är normalt mellan tre veckor och sex månader. Medel för fördyrande omkostnader söks löpande under året men i god tid innan den tänka utlandsvistelsen. Efter hemkomst kan medel rekvireras från fakulteten.

Ansökan ska innehålla:

• Kortfattad beskrivning av syftet med vistelsen (max 1 sida).
• Intyg från prefekt som visar att forskaren kan avvaras från institutionen under tidsperioden för den planerade utlandsvistelsen.
• Inbjudan från lärosätet som ska besökas.
• Ett curriculum vitae.
• Specificerad budget för merkostnader.

Ansökan skickas till:

Robert Johansson, Kansliet för teknik och naturvetenskap 

kontaktinformation

Robert Johansson,
fakultetssamordnare
Telefon: 090-786 93 65
Mobil: 076-352 55 54
E-post: robert.johansson@umu.se

Eric Ågren
2023-11-07