Kommunikation

Lärarhögskolan distribuerar ett externt nyhetsbrev där målgruppen är skolan och förskolans personal. Brevet har drygt 550 prenumeranter.

Lärarhögskolan distribuerar också ett internt nyhetbrev där målgruppen är anställda vid universietet. Läs mer och anmäl dig som prenumerant!

Hör av dig om du har ett innehåll som du vill kommunicera via något av breven.

Kontakt

Marie Oskarsson
Kommunikatör
marie.oskarsson@umu.se
090-786 69 47

Marie Oskarsson
2021-11-12