Bokslut

Här presenteras fakultetens bokslut, som i sig åskådliggör en sammanställning av det gånga årets utfall.

Lena Åminne
2023-03-20