Programrådet för grundlärarprogrammet

Mandatperiod 2022-01-01--2025-12-31

Jonas Wikström (ordförande), Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Olof Johansson, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Susanne Yttergren, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Monika Diehl, Pedagogiska institutionen
Anna Burman Nyberg, Institutionen för språkstudier
Susanne Holst, Institutione för kultur och medievetenskaper.

Studentrepresentanter:
Simon Lindberg
Tea Forsberg

Extern representant:
Fredrik Strandgren, Umeå kommun

Mötestider våren 2023

Måndag 15 maj kl 12-15

Ev tillkommer möte i juni.

Mötestider hösten 2023

22 aug kl 9-11
9 okt kl 13-15
12 oktober kl 12-16

Minnesanteckningar från 2022

Äldre minnesanteckningar från programrådets möten

Marie Oskarsson
2023-05-29