Programrådet för grundlärarprogrammet

Mandatperiod 2019-01-01--2021-12-31

Jonas Wikström (ordförande), Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Olof Johansson, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Karyn Sandström, Institutionen för språkstudier
Niclas Lindström, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Monika Diehl, Pedagogiska institutionen
Susanne Yttergren, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Studentrepresentanter:
Simon Lindberg
Tea Forsberg

Extern representant:
Helena Åhman Skellefteå kommun

Minnesanteckningar från programrådets möten

Marie Oskarsson
2020-05-28