Programrådet för grundlärarprogrammet

Mandatperiod 2022-01-01--2025-12-31

Jonas Wikström (ordförande), Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Olof Johansson, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Karyn Sandström, Institutionen för språkstudier
Niclas Lindström, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Monika Diehl, Pedagogiska institutionen
Susanne Yttergren, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Studentrepresentanter:
Simon Lindberg
Tea Forsberg

Extern representant:
Fredrik Strandgren, Umeå kommun

Minnesanteckningar från programrådets möten

Marie Oskarsson
2021-12-16