Lokalplaneringsrådet

Ledamöter från Umeå universitet

Marie Bixo
Magnus Hultin
Eva Levring Jäghagen
Johanna Damberg

Ledamöter från Region Västerbotten

Ulf Widmark
Per-Erik Legrell
Rickard Ågren
Marie Rodling Wahlström
Hans E Johansson
Nils Oscarson
Göran Vallin

Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Ester Meijer

Suppleant
Maja Petersson

Lena Åminne
2022-09-02