Forskningstugg – en JC om medicinpedagogisk forskning

2024 startar en journal club (JC) för dig som vill fördjupa dig i aktuell forskning och metoder inom medicinsk pedagogik (Medical education research – Health professions education research).

JC Forskningstugg genomförs i samverkan mellan Umeå universitet, Örebro universitet och Malmö universitet. Vi hoppas med Forskningstugg väcka intresse för evidensbaserad medicinsk pedagogik och skapa förutsättningar för att starta upp och utveckla pågående forskning vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Vi som håller i JC Forskningstugg är en grupp som är intresserad av att driva forskningen framåt inom medicinsk pedagogik (Medical Education Research – Health Professions Education research):

Elisabeth Carlson, Sjuksköterska, Professor, Malmö universitet
Samuel Edelbring, Docent i medicinsk pedagogik, Örebro universitet
Anna Fahlgren, Molekylärbiolog, Utbildningsledare, Umeå universitet
Petri Gudmundsson, Biomedicinsk analytiker, Universitetslektor, Malmö universitet
Magnus Hultin, Läkare, Universitetslektor, Vicedekan, Umeå universitet
Malin Prenkert, Biomedicinsk analytiker, Prodekan, Universitetslektor, Örebro universitet

Fyra träffar planeras under VT-24 där vi utgår från boken Researching medical education i våra samtal. Med Umu-ID-konto hittar du boken här.

Träffarna kommer vara i Zoom, vid lunchtid kl.12.00-12.50, och 3–4 gånger/termin. De tre arrangerande universiteten kommer alternera i att leda diskussionerna, men ditt bidrag utifrån läsning och ditt perspektiv kring textens innehåll är det viktigaste. En förutsättning är alltså att man är påläst innan träffen.

Diskussionerna kommer vara på svenska men vi genomför dem på engelska vid behov.

Datum för träffar VT24

Datum Kapitel Värd
15 februari 1-2 Örebro
11 mars 3 Umeå
19 april 8 Malmö
5 juni 9 Örebro

Anmäl dig via denna länk senast 1 februari 2024.

Mer information kommer till dig som anmält dig.

Lena Åminne
2023-11-23