Kvalitetssystem

Umeå universitet har ett kvalitetssystem för utbildning som innehåller nio aktiviteter. Till fem av aktiviteterna har humanistiskt fakultet egna handläggningsordningar.

Centralt regelverk

Här återfinns Umeå universitets regelverk Kvalitetssystem för utbildning.

Handläggningsordningar för humanistisk fakultet

För att uppnå målen med kvalitetssystemet har fakultetsnämnden beslutat om fem handläggningsordningar kopplade till aktiviteter i kvalitetssystemet. Under varje aktivitet återfinns även instruktioner.

Kursutvärdering

Handläggningsordning beslutad av fakultetsnämnden

Instruktion

Mall för kursutvärdering

Programvärdering

Handläggningsordning beslutad av fakultetsnämnden

Instruktion

Säkring av nationella examensmål

Handläggningsordning

Kandidatexamen

Konstnärlig kandidatexamen

Masterexamen

Konstnärlig masterexamen

Progression till kandidat

 

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildning

Handläggningsordning

Mall VB/VP 2023

Instruktion till VB/VP 2023

Bilaga till VB/VP för huvudområde

Bilaga till VB/VP för programutbildning

Rapport kvalitetsdialoger 2020

Rapport kvalitetsdialoger 2021

Rapport kvalitetsdialoger 2022

Extern kollegial granskning

Handläggningsordning

Instruktion

Bilaga Kollegial granskning

Extern kollegial granskning 2020

Kollegial granskning av kandidatprogam 2018

Kollegial granskning av forskarutbildningsämnen

Handläggningsordning

Anvisningar

Granskningsrapport från kollegial granskning av forskarutbildningsämnet Etnologi

Granskningsrapport från kollegial granskning av forskarutbildningsämnet Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Tidplan för kollegial granskning av forskarutbildningsämnen 2021-2026

Per Melander
2023-05-08