Kvalitetssystem

Umeå universitet har ett kvalitetssystem för utbildning som innehåller nio aktiviteter. Till fem av aktiviteterna har humanistiskt fakultet egna handläggningsordningar.

Per Melander
2022-05-19