Organisation

Samhällsvetenskapliga fakulteten består av elva institutioner, och flera högskolor, centrum och andra enheter.

Fakultetens ledningsgrupp

Dekan, prodekan, vicedekan och kanslichef

Beslutande organ

Fakultetsnämnden och dekanens beslutsmöte

Beredande organ

Utbildningskommittén, forskningskommittén och anställningskommittéerna

Programkommittéer för utbildningsprogram (beredande och beslutande)

INSTITUTIONER/ENHETER

Institutioner

 • Geografi
 • Handelshögskolan
 • Informatik
 • Juridik
 • Kost- och måltidsvetenskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Statsvetenskap
 • Tillämpad utbildningsvetenskap

Högskolor och andra enheter

 • Centrum för funktionshinderforskning
 • Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE)
 • Centrum för regionalvetenskap (CERUM)
 • Centrum för skolledarutveckling
 • Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR)
 • Enheten för ekonomisk historia
 • Polisutbildningen
 • Transportforskningsenheten (TRUM)
 • Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
 • Idrottshögskolan
Åsa P Isaksson
2021-11-19