Uppföljning med Fokus

Fokus är ett system för automatiserad uppföljning som hämtar data från universitets stora administrativa system.

Aktuella uppgifter i Fokus

Varje dygn skapas nya uppföljningsrapporter för universitetets verksamhet baserat på aktuella uppgifter, till exempel nya verifikationer, publiceringar, kursregistreringar, studieresultat och nyanställda. Målet är att allt som du behöver för din uppföljning ska finnas i Fokus. Vi lägger kontinuerligt till fler datakällor och uppföljningsrapporter.

I Fokus kan du idag få rapporter från:

 • Ladok (Studiedokumentationssystem)
 • Raindance (Ekonomi)
 • DiVA (Publiceringar)
 • Primula (Personal)
 • NyA (Antagning) - Under 2020

Illustration av vad Fokus kan användas till

Foto:

Använda Fokus

Alla anställda har tillgång till Fokus! Vilka uppgifter du kommer åt styrs i viss mån av din behörighet i respektive källsystem. Chefer och vissa administratörer har högre behörighet i systemet. De huvudsakliga målgrupperna är:

 • Chefer
 • Studierektorer
 • Utbildningsadministratörer
 • Budgetsamordnare
 • Ekonomiadministratörer
 • Personaladministratörer

Logga in i Fokus

Logga in här: www.fokus.umu.se. Du loggar in med ditt ordinarie CAS/AD-konto.

Lär dig mer om Fokus

Vill du lära dig mer om Fokus och hur du kan använda verktyget i ditt arbete? Vi erbjuder ett flertal olika kurser som är anpassade till våra målgruppers varierande behov. Obs! Under rådande omständigheter har vi inga kurstillfällen inplanerade. Hör av er till oss via fokusmailen fokus@umu.se om du är intresserad av en distansutbildning. Om det finns många intressenter kan vi boka in en utbildning genom Skype.

Fokus Grundkurs - Efter avslutad kurs kommer du att veta mer om vad Fokus är och hur Fokus kan underlätta ditt arbete med uppföljning. Vidare kommer du även kunna göra egna enklare rapporter med hjälp av NetDiver.

Fokus Avancerad kurs - Efter avslutad kurs kommer du, med hjälp av de funktionerna i ProDiver, att kunna göra specialanpassade rapporter med urvalslistor, kalkylerade kolumner och tidsserier. Detta möjliggör framtagande av underlag för avancerade analyser av verksamheten.

Frågor om Fokus?

Fokus mejllåda
fokus@umu.se

ITS Servicedesk
Servicedesk

Kom igång med Fokus

Logga in i Fokus
Du använder ditt Umu-id som användare.

 

Foto:

Elin Wiklund
2021-04-23