Professorer

Nya professorer vid Medicinska fakulteten,.

2021

Constantin Urban, immunologi

2020

Karl Franklin, kirurgi
Per Stål, anatomi
Pär Nordin, kirurgi
Richard Lundmark, histologi med cellbiologi
Isabel Goicolea, folkhälsovetenskap

2019

Anna Arnqvist, biomedicin
Pernilla Wikström, medicinsk biovetenskap
Per Lindqvist, professor i klinisk fysiologi
Kristina Lejon, professor i immunologi

2018

Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap
Lars-Ove Koskinen, professor i neurokirurgi
Martin Fahlström, professionell utveckling
Pernilla Lundberg, professor i molekylär parodontologi
Lev Novikov, professor i anatomi
Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi
Christer Malm, professor i idrottsmedicin

2017

Karin Sundin, professor i omvårdnad
Birgitta Olofsson, professor i omvårdnad
Mikko Lammi, professor i histologi med cellbiologi
Eva Samuelsson, professor i allmänmedicin
Thomas Mooe, professor i medicin
Stefan Söderberg, professor i internmedicin
Tufve Nyholm, medicinsk strålningsfysik
Anders Själander, professor i internmedicin
Karin Wadell, professor i fysioterapi
Britt-Marie Stålnacke, professor i rehabiliteteringsmedicin

Lena Åminne
2021-04-20