Professorer

Nya professorer vid Medicinska fakulteten.

2021

Constantin Urban, professor i immunologi

2020

Karl Franklin, professor i kirurgi
Per Stål, professor i anatomi
Pär Nordin, professor i kirurgi
Richard Lundmark, professor i histologi med cellbiologi
Isabel Goicolea, professor i folkhälsovetenskap

2019

Anna Arnqvist, professor i biomedicin
Pernilla Wikström, professor i medicinsk biovetenskap
Per Lindqvist, professor i klinisk fysiologi
Kristina Lejon, professor i immunologi

2018

Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap
Lars-Ove Koskinen, professor i neurokirurgi
Martin Fahlström, professionell utveckling
Pernilla Lundberg, professor i molekylär parodontologi
Lev Novikov, professor i anatomi
Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi
Christer Malm, professor i idrottsmedicin

2017

Karin Sundin, professor i omvårdnad
Birgitta Olofsson, professor i omvårdnad
Mikko Lammi, professor i histologi med cellbiologi
Eva Samuelsson, professor i allmänmedicin
Thomas Mooe, professor i medicin
Stefan Söderberg, professor i internmedicin
Tufve Nyholm, medicinsk strålningsfysik
Anders Själander, professor i internmedicin
Karin Wadell, professor i fysioterapi
Britt-Marie Stålnacke, professor i rehabiliteteringsmedicin

Lena Åminne
2022-05-06