Prefekt- och studierektorsmöten

Lärarhögskolans prefekt- och studierektorsmöten hålls 2-3 gånger per termin. Mötenas syfte är att sprida information och diskutera relevanta frågor mellan Lärarhögskolans ledning och medverkande institutioner. Inbjudna är prefekter, studierektorer samt programrådsordförande.

Möten under 2022

14 februari
11 april
30 maj
12 september
17 oktober
5 december

Kl 15.00-16.30. Initialt sker mötena via Zoom. Kallelser kommer ca en vecka innan mötena.

Marie Oskarsson
2021-12-22