Prefekt- och studierektorsmöten

Lärarhögskolans prefekt- och studierektorsmöten hålls 2-3 gånger per termin. Mötenas syfte är att sprida information och diskutera relevanta frågor mellan Lärarhögskolans ledning och medverkande institutioner. Inbjudna är prefekter, studierektorer samt programrådsordförande.

Möten under 2023

6/2 kl. 15.00-16.30
12/4 kl. 15.00-16.30
1/6 kl. 15.00-16.30
6/9 kl. 15.00-16.30
16/10 kl. 15.00-16.30
29/11 kl. 15.00-16.30

Lokal vid samtliga möten: Samvetet, Samhällsvetarhuset
SAM.B.566 - Samvetet, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet - Karta i MazeMap

Marie Oskarsson
2023-01-12