Prefekt- och studierektorsmöten

Lärarhögskolans prefekt- och studierektorsmöten hålls 2-3 gånger per termin. Mötenas syfte är att sprida information och diskutera relevanta frågor mellan Lärarhögskolans ledning och medverkande institutioner. Inbjudna är prefekter, studierektorer samt programrådsordförande.

15/2
12/4
7/6
6/9
18/10
6/12

Kl 15.00-16.30. Initialt sker mötena via Zoom. Kallelser kommer ca en vecka innan mötena.

Marie Oskarsson
2020-12-03