Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning och övriga stiftelser

Här finns information om Medicinska fakultetens utlysningar av medel ur Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning och övriga stiftelser.

Medicinska fakulteten utlyser medel ur Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning och övriga stiftelser inom Medicinska fakulteten för 2021.

Alla stiftelser och ändamål

Utlysning 2021

Regler

Frågor och svar

Frågor och svar om ansökningar och granskare.

Kontakt på fakulteten

Patrick Mauritzon, controller
786 56 12
patrick.mauritzon@umu.se

Anna Olson, kansliadministratör
786 53 35
anna.olson@umu.se

Lena Åminne
2021-10-12