Utdelning 2017

Totalt 9,2 miljoner kronor delas ut till forskningsprojekt under 2017 från Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning och de övriga stiftelserna.

6,3 miljoner kronor betalades till Insamlingsstiftelsen 2016. Det är något mindre än de två senaste åren, och det beror delvis på att en större gåva fördelades under 2015 och 2016. Eftersom det har varit en god värdeutveckling de senaste åren valde Medicinska fakulteten att behålla utdelningen på 8 miljoner kronor från Insamlingsstiftelsen. Samtidigt delas 1,2 miljoner kronor ut från övriga stiftelser.

Värdeutvecklingen på förmögenheten har stigit från 14 miljoner 2011 till 33 miljoner 2016. Det gagnar Medicinska fakulteten långsiktigt att förmögenheten ökar - på så sätt ökar avkastningen och ger mer till forskningsprojekt än de gåvor som kommer in. Förmögenheten för övriga stiftelser - där utdelning enbart sker från avkastning - uppgår 2016 till totalt 41 miljoner kronor.

Forskningsprojekt beviljas medel efter granskning av 6-7 granskare och de enas om en gemensam rankinglista. Beviljandegraderna är 100, 70, 40 och 20. 2017 beviljades totalt 46 projekt medel.

Forskare/forskningsprojekt som erhållit beviljandegrad 100

Andrei Chabes, Medicinsk kemi och biofysik: dNTPs and the development of cancer

Forskare/forskningsprojekt som erhållit beviljandegrad 70

Patrik Danielson, IMB: Mechanisms of scar-formation and degeneration in collagen-rich tissues with focus on the corneal stroma and muscle tendos
Niklas Arnberg, Klinisk mikrobiologi: CRISPR: Cas9-based development of targeted, oncolytic adenovirus vectors for treatment of brain and lung cancer
Thomas Brännström, Medicinsk biovetenskap: Amyotrofisk lateralskleros sprids via SOD1-prioner
Jenny Persson, Molekylärbiologi: Development of in vivo models of cancer metastasis for personalized cancer therapies
Stefan Björklund, Medicinsk kemi och biofysik: RNA polymerase II specific transcription in eukaryotic cells; basal and regulatory mechanisms in yeast and plants
Bernt Eric Uhlin, MIMS: Bacterial virulence mechansim of the opportunistic pathogen Acinetobacter baumannii and the versatile pathogen Escherichia coli
Pernilla Lundberg, Odontologi: Molekylära mekanismer vid bennedbrytning. Benvävnadens påverkan vid inflammation i tandkött och leder
Clas Ahlm, Klinisk mikrobiologi: How does Puumala virus infection cause acute cardiovascular events pulmonary involvement? Hur orsakar sorkfeber hjärninfarkt och stroke och lungpåverkan? Studier av bakomliggande mekanismer

Forskare som erhållit beviljandegrad 40

Christopher Fowler, Matthew Francis, Charlotte Häger, Hugo Lövheim, Bo Carlberg, Håkan Hedman, Jonas Nilsson, Ulf Näslund, Sara Pudas, Carl Wibom.

Forskare som erhållit beviljandegrad 20

Francesca Aguilo Payeras, Helena Forsblad d'Elia, Jonathan Gilthorpe, Paul Kingham, Jan Malm, Thomas Mooe, Peter Munch Andersen, Andre Nyberg, Nasim Sabouri, Sara Wilson, Daniel Öhlund, Michael Dimitriou, Fredrik Elgh, Christina Lindén, Marie Lundholm, Tommy Olsson, Anders Sjöstedt, Jonas von Hofsten, Michael Druzin, Eva-Lotta Glader, Peyman Kelk, Christina West, Marie Eriksson, Tor Ny, Gunilla Olivecrona, Linda Sandblad, Nicklas Strömberg-.

Totalt utdelat per ändamål/stiftelse för 2017

Insamlingsstiftelsen

Medicinsk forskning, 5 398 574 kr
Hjärt- och lungsjukdomar, 491 565 kr
Hjärt- och kärlsjukdomar, 1 637 291 kr
Cancersjukdomar, 113 005 kr
Diabetessjukdomar, 12 159 kr
Reumatologisk forskning, 44 019 kr
Ögonforskning, 5 740 kr
Thoraxkirurgi, 7 320 kr
Epilepsiforskning, 6 624 kr
Astma- och allergi, 19 950 kr
Infektionssjukdomar, 3 819 kr
Öron-näsa-hals, 6 176 kr
Neurologisk forskning, 233 997 kr
ALS, 19 761 kr

Summa Insamlingsstiftelsen: 7 999 164 kr

Övriga stiftelser

Birgit Bruhn-Olofsson och Ernfrid Olofsson, 36 100 kr
Inga Britt och Jan Axel Bränholms minnesfond för forskning inom arbetsterapi, 29 700 kr
Bernhard och Signe Bäckströms fond, 72 174 kr
Leila och Bertil Ehrengrens fond för experimentell epilepsiforskning, 9 100 kr
Karl Oskar Hansson, 96 300 kr
Erika och Rudolf Gustafssons fond för forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar, 156 100 kr
PG och Ragnhild Lundgrens fond, 75 662 kr
Vilhelmina och Oskar Pettersson, 67 100 kr
Karin och Harald Silvander, 132 600 kr
Kerstin och Arne Sandström för reumatologisk forskning, 567 000 kr

Summa övriga stiftelser: 1 241 836 kr

Totalt utdelade medel 2017 = 9 241 000 kr

Lena Åminne
2024-02-13