Lokalbokning

Boka lokal på campus eller vid NUS.

Campus

Boka lokal på campus

Norrlands universitetssjukhus, NUS

Boka lokal på NUS

För att boka lokal, skicka ett mejl till lokalbokningNUS@regionvasterbotten.se

Ange datum, tid, hur stor lokal ni behöver osv. Ange det fyrsiffriga organisationsnumret och helst även referenskod.

 

Lena Åminne
2021-12-07