PRO

Programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammen.

Ledamöter

Malin Brundin (ordf.), Institutionen för odontologi
Anders Berglund (vice ordf.), Institutionen för odontologi
Catharina Österlund, Institutionen för odontologi
Katarina Konradsson, Institutionen för odontologi
Peyman Kelk, Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Utsedda av Region Västerbotten

Anna-Lena Rosendahl

Utsedda av Umeå Medicinska Studentkår

Esmeralda Bäckström, Tandläkarstudent
Johanna Ahlgren, Tandteknikerstudent
Ann-Charlotte Dahlvid, Tandhygieniststudent

Närvarorätt

Jon-Anders Lindgren

Övriga med närvarorätt

Dirk Prüss, Inst. för odontologi

Sekreterare

Sari Korva

Sammanträdestider

2023

22 september, 9:00-12.00
17 oktober, 13:00-15.00
28 november, 13:00-15.00
20 december, 9.00-13.00

Lokal: VIP-rummet 9 tr, tandläkarhögskolan

Protokoll

Lena Åminne
2022-12-19