PRO

Programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammen, PRO, har ansvaret för tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet och tandteknikerprogrammet.

Ledamöter

Malin Brundin (ordf.), Institutionen för odontologi
Anders Berglund (vice ordf.), Institutionen för odontologi
Catharina Österlund, Institutionen för odontologi
Katarina Konradsson, Institutionen för odontologi
Per Stål, Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Utsedda av Region Västerbotten

Anna-Lena Rosendahl

Utsedda av Umeå Medicinska Studentkår

Roxana Azin
Afsaneh Shamshiri
Vakant

Närvarorätt

Jon-Anders Lindgren

Övriga med närvarorätt

Dirk Prüss, Inst. för odontologi

Sekreterare

Sari Korva

Sammanträdestider

2020

23 januari kl. 13-17
18 februari kl. 8-12
17 mars kl. 13-17
16 april kl. 13-17
14 maj kl. 13-17
11 juni kl. 8-12 (reservtid)

16 september kl. 8:15
21 oktober kl. 13:00
26 november kl. 8:15
14 december kl. 8:15

Lokal: VIP-rummet 9 tr, tandläkarhögskolan

Protokoll

Lena Åminne
2021-05-31