Visioner och strategier

Här hittar du information om Samhällsvetenskapliga fakultetens visioner och strategier.

Kontaktpersoner

Åsa P Isaksson
2021-12-07