Forsknings- och utbildningsrådet

Forsknings- och utbildningsrådet, FoU-rådet, är rådgivande och beredande för ALF- och TUA-kommittéerna i forsknings- och utbildningsfrågor.

Umeå universitet

Anders Behndig, ordf.
Johan Hultdin
Anette Edin Liljegren
Anna Södergren
Pernilla Lundberg
Marcus Lind
Sead Crnalic

Region Västerbotten

Göran Larsson, vice ordf.
Hans Lindsten
Urban Arnelo

Norra sjukvårdsregionen

Bodil Landstad, Region Jämtland Härjedalen
Anna Sundström, Region Västernorrland
Johanna Törmä, Region Norrbotten

Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
John Olsson

Suppleant
vakant

Adjungerad Future faculty

Alicia Edin

Sekreterare

Ida Laestander

 

Sammanträdesdatum

13 februari
13 mars
6 april
10 maj, kl 9.30-11.30 (fysiskt möte)
8 juni, kl 9.30-11.30
12 september
12 oktober
20 november
11 december

Tid: 14-16
Plats: Digitalt

Lena Åminne
2023-03-14