Forsknings- och utbildningsrådet

Forsknings- och utbildningsrådet, FoU-rådet, är rådgivande och beredande för ALF- och TUA-kommittéerna i forsknings- och utbildningsfrågor. Rådet leds av FoU-direktören.

Umeå universitet

Pernilla Lundberg
Sead Crnalic
Marcus Lind
Anette Edin-Liljegren

Region Västerbotten

Göran Larsson, ordförande
Nils Gustafsson
Urban Arnelo

Norra sjukvårdsregionen

Bodil Landstad, Region Jämtland Härjedalen
Helene Hillborg, Region Västernorrland
Johanna Törmä, Region Norrbotten

Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
vakant

Suppleant
vakant

Adjungerad Future faculty

Alicia Edin

Sekreterare

Ida Laestander

 

Sammanträdesdatum

15 februari
15 mars
4 april
2 maj
7 juni
5 september
3 oktober
7 november
5 december

Tid: 14-16

Lena Åminne
2022-01-25