Forsknings- och utbildningsrådet

Forsknings- och utbildningsrådet, FoU-rådet, är rådgivande och beredande för ALF- och TUA-kommittéerna i forsknings- och utbildningsfrågor. Rådet leds av FoU-direktören.

Umeå universitet

Pernilla Lundberg
Sead Crnalic
Marcus Lind
Anette Edin-Liljegren
Anders Blomberg

Region Västerbotten

Göran Larsson, ordförande
Nils Gustafsson
Krister Lindmark
Urban Arnelo
Cecilia Sjöblom Fall

Norra sjukvårdsregionen

Pelle Håkansson, Region Jämtland Härjedalen
Helene Hillborg, Region Västernorrland
Fredrik Pettersson, Region Norrbotten

Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Madelene Dahlström

Suppleant
Liv Ronestjärna

Adjungerad Future faculty

Alicia Edin

Sekreterare

Ida Laestander

 

Sammanträdesdatum

Tid: 13-16

Lena Åminne
2021-08-17