MediPed - pedagogisk seminarieserie

Medicinska fakultetens seminarieserie MediPed inbjuder alla som jobbar med undervisning och utbildning vid fakulteten.

Inbjudna gäster kommer prata om pedagogiska grepp och trender inom medicinsk pedagogik, samt leda pedagogiska diskussioner.

Syftet med seminarierna är att förbättra kvaliteten på vår undervisning och våra utbildningar.

Delta via Zoom. Länk skickas till anmälda deltagare.

Anmäl dig till respektive seminarium via anmälningslänk under respektive seminarium nedan.

Program HT 2021

Fredag 24 september, kl.12-13

"Studenter med bristande professionellt förhållningssätt – hur går vi vidare?" (hybrid seminar in English/Swedish)

Christina Ljungberg, universitetslektor, överläkare, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, UmU­
Olof Semb, universitetslektor, institutionen för klinisk vetenskap, enheten för professionell utveckling, UmU

Mer om
Christina Ljungberg
Olof Semb

Anmäl dig via denna länk senast 23 september

 

Onsdag 27 oktober, kl.12-13

"How to make it stick: Cognitive prerequisites and retrieval practice" (seminar in English)

Bert Jonsson, professor, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV), UmU

Mer om
Bert Jonsson

Anmäl dig via denna länk senast 26 oktober

Abstract
It is well established that cognitive ability can predict whether a student can learn and understand complex material. However, the level of cognitive ability does not reveal whether students have acquired the necessary learning strategies. International and national studies show that students primarily base their learning strategies on their own experiences, which is not surprising since most report not being taught how to study. For several years, we have focused on investigating learning strategies and, in particular, an active learning strategy denoted as retrieval practice (RP). With support from more than 600 international studies, we can conclude that RP promotes "active learning engagement in terms of encoding and memory retrieval, and in combination with feedback, it provides formative information for both the student and teacher. Furthermore, RP is easy to understand, easy to teach, and easy to use in teaching and. Nevertheless, among university students, RP is only used to a small extent. In my seminar, I will mainly focus on cognitive prerequisites in relation to the learning strategy, retrieval practice.

 

Onsdag 1 december, kl.12-13

 "Att lära med och av varandra över programgränser - pedagogiska framgångsfaktorer för interprofessionellt lärande"
Johanna Dahlberg, universitetslektor, institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), Linköpings universitet
Sandra Einarsson, universitetslektor, institutionen för kost- och måltidsvetenskap, UmU
Anna Johansson, universitetsadjunkt, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, UmU

Mer om
Johanna Dahlgren
Sandra Einarsson
Anna Johansson

Anmäl dig via denna länk senast 30 november

 

Tidigare seminarier

tips på innehåll och föreläsare

Har du tips på såväl innehåll som seminariehållare?
Kontakta utbildningsledare Anna Fahlgren, anna.fahlgren@umu.se

Lena Åminne
2021-09-13