MediPed - pedagogisk seminarieserie

Medicinska fakultetens seminarieserie MediPed inbjuder alla som jobbar med undervisning och utbildning vid fakulteten.

Inbjudna gäster kommer prata om pedagogiska grepp och trender inom medicinsk pedagogik, samt leda pedagogiska diskussioner.

Syftet med seminarierna är att förbättra kvaliteten på vår undervisning och våra utbildningar.

Delta via Zoom. Länk skickas till anmälda deltagare.

Anmäl dig till respektive seminarium via anmälningslänk under respektive seminarium nedan.

Program VT 2022

 
Onsdag 16 februari, kl.12-13 (Zoom)

"Hybridundervisning – går det bibehålla god pedagogik?"

Mari Leijon, universitetslektor i pedagogik, pedagogisk utvecklare, Fakulteten för lärande och samhälle, Centrum för akademiskt lärarskap, Malmö universitet

Anmälan MediPed 16 februari - senast 15 februari

Mer om
Marie Leijon

Sammanfattning: Det pågår en intensiv diskussion om hybrida undervisningsmiljöer i högre utbildning. I samband med pandemin har salar utrustats för att möta behovet av både flexibilitet och hybriditet. Men vad har vi egentligen för kunskap om hybridundervisning och studenternas lärande? Hybriditeten utmanar oss att tänka nytt och planera för lärande där en rad platser kopplas samman. I presentationen kommer jag att göra nedslag i aktuell forskning samt dela erfarenheter av ett pilotprojekt med fokus på hybridundervisning. Jag bjuder också in till en gemensam diskussion om hybriditetens möjligheter och begränsningar när det gäller undervisning och lärande.

 

Tisdag 15 mars, kl.12-13 (Zoom)

"Rättssäker examination – vad innebär det och vad gäller då vi examinerar?"

Linda Lundmark, universitetsjurist, Umeå universitet

Anmälan MediPed 15 mars - senast 14 mars

UKÄ Rättssäker examination
Rättssäker examination fjärde upplagan
Fair examination 4th edition, English summary

 

Torsdag 28 april, kl.12-13

"Konsten att skriva en bra kursplan"

Oskar Gedda, universitetslektor i högskolepedagogik, pedagogisk utvecklare, UPL, UmU
Henna Harinen, utbildningssamordnare, kvalitetsansvarig för utbildning på grund- och avancerad nivå, kansliet för medicin, UmU
Anmälan via denna länk - senast 27 april

 

Onsdag 25 maj, kl.12-13

"Bra examination – för bättre resultat"
Oskar Gedda, universitetslektor i högskolepedagogik, pedagogisk utvecklare, UPL, UmU
Anmälan via denna länk - senast 24 maj

 

Tidigare seminarier

tips på innehåll och föreläsare

Har du tips på såväl innehåll som seminariehållare?
Kontakta utbildningsledare Anna Fahlgren, anna.fahlgren@umu.se

Lena Åminne
2022-01-26