Utbildning

Dessa sidor är avsedda för lärare och utbildningsansvariga vid humanistiska fakulteten. Nedanstående sidor hjälper dig navigera och få inblick i de regler och riktlinjer som styr utbildningsverksamheten.

Strategi- och kvalitetsfrågor

Hur kommer fakultetens utbildningar se ut om några år? Under denna rubrik hittar du humanistiska fakultetens utbildningsstrategiska arbete. Här kan du även hitta länkar till statistik, utredningar och utvärderingar.

Lärare

Information om stöd och meritering för dig som är lärare.

Administration

Information och lathundar för uppföljningar och administriva rutiner för dig som jobbar som administratör eller studierektor.

Regelverk

Regelsamlingen vid Humanistiska fakulteten.

Kontaktinformation

Ann-Catrine Eriksson, utbildningsledare
Kansliet för humaniora, Umeå universitet
901 87 Umeå

Tel: 090-786 68 03
ann-catrine.eriksson@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2021-12-07