Kansliet för medicin

Kansliet för medicin är fakultetens centrala kanslifunktion. Kansliets uppdrag består i att ta fram underlag och ge stöd till fakultetsnämnd, fakultetsledning, beredande nämnder, råd och kommittéer. Kansliet är stöd till fakultetens institutioner, centrum och arbetsenheter, liksom kontaktlänk mellan universitetets centrala enheter och fakulteten.

Kansliet för medicin har som mål att leverera ett verksamhetsstöd med hög kvalitet, effektivitet och tillgänglighet. Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar av vårt arbetssätt. Den statliga värdegrunden genomsyrar vår verksamhet.

Kansliet är organiserat i tre områden

Utbildning, forskning och kommunikation

Områdets medarbetare ger stöd till fakultetsledning, institutioner och fakultetens olika nämnder/råd/kommittéer inom forskning, utbildning och kommunikation.

Ekonomi och HR
Områdets medarbetare ger stöd till fakultetsledning och institutioner/prefekter inom ekonomi och HR. Handläggarstöd till fakultetens Anställnings- och docenturnämnd, ADN finns inom området. Inom området ingår även stöd vid Medicinska fakultetens fackliga samverkan, FSG.

Läkarutbildning
Områdets medarbetare administrerar läkarutbildningens kliniska terminer, studievägledningen för läkarutbildningen, samt utlokaliseringsfrågor inklusive administrativt stöd i Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. I området ingår även stöd till kunskapsprov för läkare utbildade utanför EU och EES, KP, samt även kompletteringsutbildning för läkare utbildade utanför EU och EES, KUL. Området ger även handläggarstöd till programrådet för läkarutbildning, PRL.

Kanslichef: Ann-Christin Edlund
Biträdande kanslichef: Petra Norqvist
Områdeschef: Elin Enqvist

Kansliet för medicin

Kontaktuppgifter till personalen vid Kansliet för medicin

Lena Åminne
2024-02-05