Kansliet för medicin

På fakultetens kansli finns medarbetare som arbetar med frågor som rör bland annat personal, ekonomi, utbildning, forskning och kommunikation. Du välkommen att kontakta någon av oss om du har frågor.

Kanslichef: Ann-Christin Edlund

Bitr kanslichef: Petra Norqvist

Område utbildning, forskning och kommunikation

Fakultetsutredare: Anna Gåfvels Karlsson
Fakultetssekreterare: Cecilia Elofsson
Kansliadministratör: Anna Olson

Grundutbildning: Henna Harinen (utbildningssamordnare), Anna Fahlgren (utbildningsledare)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU: Linda Wahlqvist, VFU-strateg

Internationalisering: Wasif Ali (fakultetssamordnare)

Utbildning på forskarnivå, fakultetssamordnare: Gunilla Mårald

Forskningssamordnare: Anna Lundberg

Kommunikation: Lena Åminne, Ola Nilsson

Lika villkor: Henna Harinen

Arbetsmiljöombud: Anna Lundberg

Område ekonomi och HR

Ekonomifrågor: Patrik Holmkvist (controller), Carina Wallmark (controller), Emma Samuelsson (controller), Christina Koppelman (ekonom), Jenny Kurki (ekonom)

Personalfrågor: Jenny Bagglund, Ylva Hagervall, Elin Enqvist, Elin Sonning (HR-specialister), Jannike Hurenkamp (HR-samordnare)

Anställnings-och docenturnämnden: Madeleine Lindmark (fakultetssamordnare)

Miljösamordning: Olle Nygren

Område läkarutbildning

Områdeschef:

Läkarprogrammet: Olov Olsson, programvägledare, Markus Lundmark, studievägledare, Karin Norberg, studieadministratör, Anna Kristofersson, studieadministratör, Tomas Jacobsson, studieadministratör, Maria Lundqvist Persson, studieadministratör, Nina Nilsson, studieadministratör, Amanda Borgström, studieadministratör, Lina Häggkvist, studieadminstratör, Karin Jansson, studieadministratör, Oskar Sandström, studieadministratör

Kompletteringsutbildning och Kunskapsprov: Kristina Dahl Harr, studieadministratör, Peter Forsgren, fakultetssamordnare

 

 

Lena Åminne
2022-06-30