Informationskommittén

Informationskommitténs sammansättning gäller för perioden 2017-07-01–2021-06-30.

Uppdrag:

• Ansvara för spridning av populärvetenskapligt framlagd information om forskning och utbildning vid fakulteten
• Agera referensgrupp gällande studentrekrytering
• Agera referensgrupp i samband med marknadsföring av fakultetens fonder eller motsvarande

Mari Norgren, ordförande
Birgitta Olofsson
Carin From
Fatima Pedrosa-Domellöf
Lars-Owe Koskinen

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Patricia Hooshmand

Suppleant
Johanne Mella

Kommunikatör

Ola Nilsson, Lena Åminne

 

Lena Åminne
2021-09-03