Informationskommittén

Informationskommitténs sammansättning gäller för perioden 2021-07-01–2025-06-30.

Uppdrag

• Ansvara för spridning av populärvetenskapligt framlagd information om forskning och utbildning vid fakulteten
• Agera referensgrupp gällande studentrekrytering
• Agera referensgrupp i samband med marknadsföring av fakultetens fonder eller motsvarande

Josy ter Beek, ordförande
Birgitta Olofsson
Carin From
Anders Olofsson
Maria Gustafsson
Ellen Bushell
Olof Lagerlöf

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Kimia Shafa

Suppleant
Sandra Lehtonen

Kommunikatör

Lena Åminne

 

Relaterad information

Lena Åminne
2024-02-15