Informationskommittén

Informationskommitténs sammansättning gäller för perioden 2021-07-01–2025-06-30.

Uppdrag

• Ansvara för spridning av populärvetenskapligt framlagd information om forskning och utbildning vid fakulteten
• Agera referensgrupp gällande studentrekrytering
• Agera referensgrupp i samband med marknadsföring av fakultetens fonder eller motsvarande

Mari Norgren, ordförande
Birgitta Olofsson
Carin From
Per Dahlqvist
Josy ter Beek

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Kimia Shafa

Suppleant
Sandra Lehtonen

Kommunikatör

Lena Åminne
Claes Björnberg

 

Lena Åminne
2023-09-07