Informationskommittén

Informationskommitténs sammansättning gäller för perioden 2021-07-01–2025-06-30.

Informationskommittén har till uppgift att:

  • ansvara för spridning av populärvetenskapligt framlagd information om forskning vid fakulteten
  • agera referensgrupp gällande studentrekryteringskampanjer
  • agera referensgrupp i samband med marknadsföring av fakultetens forskningsfonder eller motsvarande

Ledamöter

Josy ter Beek, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, ordförande
Birgitta Olofsson, Institutionen för omvårdnad
Carin From, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Anders Olofsson, Institutionen för klinisk mikrobiologi
Maria Gustafsson, Institutionen för medicinsk och translationell biologi
Ellen Bushell, Institutionen för molekylärbiologi/MIMS
Olof Lagerlöf, Institutionen för klinisk vetenskap/WCMM

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Kimia Shafa

Suppleant
Sandra Lehtonen

Kommunikatör

Lena Åminne

Sekreterare

Cecilia Elofsson

 

Relaterad information

Sammanträdestider

13 mars
16 april

Mer om: Fika efter en forskare

Lena Åminne
2024-03-15