Informationskommittén

Informationskommitténs sammansättning gäller för perioden 2017-07-01–2021-06-30.

Uppdrag:

• Ansvara för spridning av populärvetenskapligt framlagd information om forskning och utbildning vid fakulteten
• Agera referensgrupp gällande studentrekrytering
• Agera referensgrupp i samband med marknadsföring av fakultetens fonder eller motsvarande

Mari Norgren, ordförande
Birgitta Olofsson
Carin From
Per Dahlqvist
Josy ter Beek

Utsedd av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Patricia Hooshmand

Suppleant
Johanne Mella

Kommunikatör

Ola Nilsson, Lena Åminne

 

Lena Åminne
2021-09-28