Administrativt stöd

Här hittar du dokument, blanketter och viktiga länkar som rör ekonomi, personalfrågor samt handläggningsordningar som rör fakultetens arbete i stort.


Läs mer i underflikarna för respektive område.

Anna-Lena Lindskog
2022-12-07