Forskningsinfrastrukturer

Här hittar du information om forskningsinfrastrukturer som beviljats medel vid Medicinska fakulteten från och med 2018.

Rådet för forskningsinfrastruktur arbetar med utlysningen och fördelningen av fakultetens infrastrukturmedel. Beslut om tilldelning fattas i Forskningsstrategisk nämnden.

Medicinska fakulteten utlyser årligen medel för infrastrukturer. Håll utkik i fakultetens Veckobrev och under Utlysningar.

2021

Refeyn One Mass photometer
Anders Hofer, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, 400 000 kronor

Electric cell-substrate impedance sensing Ibidi –cell experiments using impedance and culture under flow
Ann-Marie Fors Connolly, Institutionen för klinisk mikrobiologi, 400 000 kronor

The NorthPop infrastructure
Christina West, Institutionen för klinisk vetenskap, 600 000 kronor

Optimizing non-invasive imaging tools within the Small Animal Research Imaging Facility (SARIF)
Fahad Sultan, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, 1000 000 kronor.

Support for the establishment and initial steps of UHRF
Felipe Cava, Institutionen för molekylärbiologi, 340 000 kronor

Acquisition of cell sorter allowing for sorting BSL2-classified research material 
Kristina Lejon, Institutionen för klinisk mikrobiologi, 700 000 kronor
 
Force spectroscopy for biological and medical applications 
Marta Bally, Institutionen för klinisk mikrobiologi, 860 000 kronor
 
Washer/Dispenser for semi-automatization of ELISA, luminescence and flourescence assays
Mattias Forsell, Institutionen för klinisk mikrobiologi, 200 000 kronor
 
The Protein Expertise Platform (PEP) Core Facility
Uwe Sauer, Kemiska institutionen, 500 000 kronor

2020

Establishment of eHealth lab
Karin Wadell, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, 450 000 kronor

Flow@CliMi
Kristina Lejon, Institutionen för klinisk mikrobiologi, 400 000 kronor

Incubator for IncuCyte-S3 live-cell imaging system and specific software analysis modules
Silvia Remeseiro, Umeå centrum för molekylär medicin, 150 000 kronor

J-1700 circular dichroism spectrometer
Nasim Sabouri, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, 500 000 kronor

Northpop
Magnus Domellöf, Institutionen för klinisk vetenskap, 450 000 kronor

Real-time cytometer and multimode plate reader Spark Cyto
Andrea Puhar, Institutionen för molekylärbiologi, 350 000 kronor

Small animal research imaging facility
Fahad Sultan, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, 400 000 kronor

The 8th MONICA survey
Stefan Söderberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, 1 200 000 kronor

The protein expertis platform
Uwe Sauer, Kemiska institutionen, 400 000 kronor

Upgrading the small-animal ultrasound imaging platform at Umeå Centre for Comparative Biology (UCCB)
Daniel Öhlund, Institutionen för strålningsvetenskaper, 700 000 kronor

2019

Thunder - microscope
Thomas Borén, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, 500 000 kronor

The flow cytometry platform
Anders Sjöstedt, Institutionen för klinisk mikrobiologi, 1100 000 kronor

Modular Raman spectromometer/microscope
Malin Sund, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, 600 000 kronor

The Northpop infrastructure
Christina West, Institutionen för kliniska vetenskaper, 700 000 kronor

Phase 2 in developing the research area technical method development in ultrasound imaging, at Umeå University and Umeå University Hospital.
Christer Grönlund, Institutionen för strålningsvetenskaper, 700 000 kronor

Ultracentrifuge for Molecular Biology Centre.
Simon Tuck, UCMM, Umeå centrum för molekylär medicin 471 000 kronor

State-of-the-art CCD imager for capturing digital images of DNA and protein gels and blots with enhanced sensitivity and multiplex functionality.
Barbara Sixt, Institutionenn för molekylärbiologi, 150 000 kronor

Non-invasive imaging of the nervous system in health and disease using animal models of motor learning, normal aging and neurodegenerative/psychiatric diseases.
Fahad Sultan, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, 488 000 kronor

2018

Forskningsportal – en infrastrukturbrygga mellan UmU och VLL som möjliggör lättare tillgång, säkrare användning av och ökat forskningssamarbete kring registerdata.
Clas Ahlm, Institutionen för klinisk mikrobiologi, 740 000 kronor

Förstärkning av den medicinska fakultetens gemensamma flödescytometriplattform.
Kristina Lejon, Institutionen för klinisk mikrobiologi, 150 000 kronor

Kryo-korrelativ ljus- och elektronmikroskopi/Cryo-CLEM.
Linda Sandblad, Institutionen för molekylärbiologi, 780 000 kronor

Introducing a novel model system for translational research by establishing an organoid culturing platform at Umeå University.
Daniel Öhlund, Institutionen för strålningsvetenskaper, 100 000 kronor

A "white light" TIRF microscope for single particle tracking experiments.
Marta Bally, Institutionen för klinisk mikrobiologi, 600 000 kronor

State of the art scanning confocal microscope and Fluorescence Lifetime Imaging Microscope (FLIM) for analysis of molecular interactions in living cells.
Jenny Persson/Yaowen Wu, Institutionen för molekylärbiologi, Medfak/Institutionen för kemi, Teknat, 855 000 kronor

The Software and Hardware for advanced image analyses and display.
Ulf Ahlgren, Umeå centrum för molekylär medicin, 340 000 kronor

NorthPop – en ny infrastruktur.
Magnus Domellöf, Institutionen för klinisk vetenskap, 600 000 kronor

A work station enabling research under defined oxygen tensions.
Jonathan Gilthorpe, Institutionen för farmakologi och klinisk vetenskap, 400 000 kronor

eHälsaLab.
Karin Wadell, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, 350 000 kronor

Uppgradering av server och ansluten datautrustning vid Enheten för biobanksforskning.
Ingvar Bergdahl, Enheten för biobanksforskning, 85 000 kronor

 

Relaterad information

Manual för publicering infrastruktur på umu.se

Infrastrukturer på umu.se

Rådet för forskningsinfrastrukturer, Medicinska fakulteten

Kontakpersoner

Richard Lundmark, forskningsinfrastrukturansvarig

Wasif Ali, handläggare RIS

Lena Åminne
2021-08-12